MAP-man

Cartoon MAP-man, die zegt: "Zeg niet te gauw, 't steek niet zo nauw."MAP-man zet in op een betere waterkwaliteit

"Ik ben MAP-man en zal jullie de komende weken en maanden tips geven om efficiënter te bemesten en verliezen van nutriënten te vermijden, zodat de waterkwaliteit sneller en op meer plaatsen verbetert. De afgelopen 15 jaar werd de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in Vlaanderen beter, maar er is nog werk aan de winkel. MAP 5 loopt van 2015 tot en met 2018 en in de tweede helft van 2017 evalueert Europa mijn actieprogramma, op basis van de meetresultaten van 2016-2017. Dat wordt spannend, maar met jullie hulp kunnen we Europa overtuigen dat MAP 5 werkt."

Surf ook eens naar www.mapman.be

De campagne ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw!’ is een initiatief van: Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting, de erkende praktijkcentra in Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek …

Zie ook: Praktijkgids Bemesting