Sectoradviseurs plantaardige productie

Industriële gewassen en gewasbescherming

Mathias Abts 
GSM 0491 86 85 59
mathias.abts@lv.vlaanderen.be

Anja Verstraete 
GSM 0473 85 12 64
anja.verstraete@lv.vlaanderen.be

Granen en energieteelten, bijen

Jean-Luc Lamont
GSM 0473 83 70 57
jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be

Voedergewassen

Marleen Delanoy
GSM 0498 90 35 82
marleen.delanoy@lv.vlaanderen.be

Francis Flusu
GSM 0473 83 70 44
francis.flusu@lv.vlaanderen.be

Openluchtgroenten en bemesting

Bart Debussche
GSM 0473 82 70 14
bart.debussche@lv.vlaanderen.be

Henkie Rasschaert
GSM 0473 83 70 35
henkie.rasschaert@lv.vlaanderen.be

Glas- en openluchtgroenten voor vers gebruik en biologische landbouw

Henkie Rasschaert
GSM 0473 83 70 35
henkie.rasschaert@lv.vlaanderen.be

Groenten onder glas en volle grond

Stefaan Kint
GSM 0478 57 18 71
stefaan.kint@lv.vlaanderen.be

Biologische landbouw

Marleen Delanoy
GSM 0498 90 35 82
marleen.delanoy@lv.vlaanderen.be

Sierteelt en gewasbescherming

Pascal Braekman
GSM 0474 72 00 49
pascal.braekman@lv.vlaanderen.be

Fruit

Bianca Drepper
GSM 0478 90 46 69
bianca.drepper@lv.vlaanderen.be

Katrien Maris
GSM 0493 31 71 26
katrien.maris@lv.vlaanderen.be

 

Algemeen telefoonnummer plantaardige sector: 016 66 61 25 of 09 276 28 61