Formulieren

Stage in het kader van een naschoolse opleiding in de landbouwsector

Aanvraag voor de registratie van een centrum

De subsidieaanvragen moeten ingediend worden via de webapplicatie NaVo van de landbouwvorming. Om toegang te krijgen tot deze applicatie moet het centrum zich laten registreren bij het e-loket:

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Volgens de wetgeving rond verwerking van persoonsgegevens zijn de erkende centra ten aanzien van de Vlaamse overheid externe verwerkers van persoonsgegevens. De centra zijn op basis van deze wetgeving verplicht met het Departement Landbouw en Visserij een vertrouwelijkheidscontract te sluiten, waarin zij zich ertoe verbinden conform de privacywetgeving met de persoonsgegevens om te gaan.

De centra vullen daartoe het evaluatieformulier informatieveiligheid in en sturen dat naar volgend email adres: jean.steenberghen@lv.vlaanderen.be. Het Departement zal op basis van het evaluatieformulier een vertrouwelijkheidscontract op maat van het centrum opstellen en dit aan het centrum bezorgen ter ondertekening.

Evaluatieformulier