WEBINAR: Handvatten voor een varkenshouderij met een lager antibioticagebruik (28/10/20)

Datum: 
28/10/2020

3 Webinar Woensdagen voor varkenshouders en dierenartsen

Overzicht Webinar Woensdagen
Woensdag 28/10/2020 De individuele cijfers: een bank vooruit of niet?
Woensdag 25/11/2020 Verbeteren, ja, maar hoe?
Woensdag 16/12/2020 Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

De reductie van het antibioticagebruik en van de resistentie vraagt grote inspanningen van veehouders en dierenartsen. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in alle facetten van de bedrijfsvoering. Meer inzetten op preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Afgelopen jaren werden reeds verschillende tools ter beschikking gesteld van de sector om deze doelstelling te helpen realiseren. Als eerste middel ontvangen alle veehouders en dierenartsen benchmarkrapporten waarin ze het antibioticagebruik op hun bedrijf uitgedrukt zien staan in cijfers. Hierdoor kunnen dierenartsen en veehouders onderling vergeleken worden. De minder goede leerlingen van de klas worden om een grotere inzet gevraagd en moeten tools aangereikt krijgen om hen hierin te begeleiden. Om veehouders en hun dierenartsen te helpen om een weg te vinden in deze tools en het gebruik ervan deze tools om in te zetten op preventie organiseren AMCRA, het FAVV, het FAGG, het Departement Landbouw en Visserij en DISARM in het najaar drie webinars. Elk van deze webinars is te volgen door dierenartsen en veehouders.

Webinar woensdag 1: De individuele cijfers: een bank vooruit of niet?

PROGRAMMA - woensdag 1
19u00 Verwelkoming
19u10

a. Het benchmarkrapport voor varkenshouders: uw tool voor inzicht in en opvolging van het antibioticagebruik op uw bedrijf (Bénédicte Callens – AMCRA vzw)

b. De cirkel sluit zich: ook dierenartsen krijgen een benchmarkrapport (Wannes Vanderhaeghen – AMCRA vzw

20u10 Vragensessie
20u30 Einde webinar

 

Webinar woensdag 2: Verbeteren, ja maar hoe?

PROGRAMMA - woensdag 2
19u00 Verwelkoming
19u10

a. Een goed actieplan, de start voor een professionele bedrijfsopvolging (Caroline Bonckaert – Diergezondheidszorg Vlaanderen)

b. Probleemstelling en kritische punten na het spenen (Dominiek Maes – Dienst Varkensgezondheidszorg – UGent)

20u10 Vragensessie
20u30 Einde webinar

 

Webinar woensdag 3: Reduceren, reduceren: wanneer is het einddoel in zicht?

PROGRAMMA - woensdag 3
19u00 Verwelkoming
19u10

a. Op weg naar een verantwoord antibioticagebruik bij alle dieren – doestellingen tegen 2024 voor de varkenssector (Bénédicte Callens – AMCRA vzw)

b. Actiepunten voor de toekomst – Visie 2024 (Fabiana Dal Pozzo – AMCRA vzw)

c. DISARM: Europees netwerk brengt kennis en innovatie rond antibioticareductie dichterbij jou. (Helena Ferreira – Veterinary Epidemiology Unit – UGent)

20u10 Vragensessie
20u30 Einde webinar

 

inschrijvingsKNOP

 

MEER INFO

Suzy Van Gansbeke / 0473 83 70 58 / Suzy.VanGansbeke@lv.vlaanderen.be

Deze webinars kwamen tot stand dankzij de samenwerking tussen:

    logo amcra     logo FAVV      logo fagg      

    logo DISARM      logo DGZ     logo UGent faculteit diergeneeskunde

DISARM is een Europees thematisch kennisnetwerk dat de veehouderij wil assisteren in de transitie naar een verantwoord antibioticumgebruik.

DISARM is gericht op het verbeteren van diergezondheid, ziektepreventie, bioveiligheid, alternatieven voor antibiotica en gericht en nauwkeurig gebruik van antibiotica.

Bezoek de website www.projectdisarm.eu voor tal van praktische video’s, praktijksamenvattingen en andere informatiebronnen omtrent diergezondheid.