WEBINAR: Hittestress bij vleesvee (03/12/2020)

Datum: 
03/12/2020

Webinarreeks voor vleesveehouders en geïnteresseerden
3 donderdagen telkens van 20u tot 21u15

 

De laatste jaren zijn het aantal hittegolven in ons land spectaculair toegenomen. Terwijl we vroeger gemiddeld een hittegolf om de vier jaar beleefden, is de standaard nu minstens 1 hittegolf per jaar geworden. Op deze tropische dagen kunnen runderen hittestress ondervinden met negatieve gevolgen voor de vruchtbaarheid, de productie, de gezondheid en het dierenwelzijn. Maatregelen om hittestress bij runderen te voorkomen zijn dan ook aangewezen. Naast aandacht voor het voedermanagement en de watervoorziening, is het nemen van maatregelen in de stal en op de weide in de meeste gevallen aan de orde. In de stal kunnen mechanische ventilatie, verneveling, enz. verkoeling brengen, op de weide zal beschutting de dieren tegen de zon beschermen. Denk je eraan om deze maatregelen op je bedrijf te implementeren, dan doe je er goed aan om nu reeds van start te gaan om goed voorbereid te zijn voor de volgende zomer. Hoewel natuurlijke beschutting op de weide nog niet in het eerste jaar zijn effect zal hebben, is het wel een duurzame, langetermijn oplossing. Je kan er maar beter direct aan de slag mee gaan!.

Tijdens de eerste webinar zal dieper ingegaan worden op hoe een rund omgaat met hittestress en welke gevolgen hittestress kan hebben op de vruchtbaarheid van de koe en de stier. Tijdens de 2e webinar worden natuurlijke en mechanische ventilatie en andere maatregelen die in de stal kunnen genomen worden toegelicht, alsook de mogelijkheden voor het plaatsen van schuilhokken of schaduwdoeken op de weide. Tenslotte zal tijdens de laatste webinar de aandachtspunten bij het plaatsen van natuurlijke beschutting op de weide besproken worden.

 

PROGRAMMA 

26/11/2020

Fysiologie van hittestress en impact op vruchtbaarheid – Prof. Jo Leroy (UAntwerpen – Departement Diergeneeskunde)

03/12/2020

Hittestress vermijden in de stal en op de weide – Tom Van den Bogaert (Departement Landbouw en Visserij)

10/12/2020

Natuurlijke beschutting op de weide ter voorkoming van hittestress – Jolien Bracke (Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en VoedingsOnderzoek)

 

INSCHRIJVING

Geïnteresseerd? Gelieve je in te schrijven via onderstaande knop vóór 23 november 2020.

inschrijvingsKNOP_Hittestress bij vleesvee
 

PRAKTISCH

Omwille van de coronamaatregelen zijn fysieke vergaderingen niet mogelijk en wordt een webinar (voordracht via internet) georganiseerd. Voor deelname is een computer of laptop met geluidskaart noodzakelijk.

Na inschrijving (via groene knop hierboven) ontvangt u enkele dagen vóór de datum waarop de webinar plaatsvindt een link waarmee u zich kan aanmelden.

De webinar start omstreeks 20u00. Gelieve zich aan te melden omstreeks 19u45, zodat alles vlot kan verlopen. Op het einde van elke voordracht is er mogelijkheid tot vraagstelling.

 

MEER INFO

Laurence Hubrecht – laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be – 0473 83 70 60

Andries Colman – andries.colman@lv.vlaanderen.be – 0492 23 92 18

Tom Van den Bogaert – tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be – 0499 86 50 02

 

De webinars komen tot stand dankzij samenwerking tussen:

                      logo PC Rundvee            logo departement Landbouw en Visserij           logo rundveeloket