Webinar: Naar een pluimveehouderij met een lager antibioticagebruik

Datum: 
13/04/2021

Organisatie

Het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Voorwoord

Het gebruik van antibiotica bij vleeskippen doen dalen, vormt een ware uitdaging. Het vergt een aangepast management en een andere manier van werken in verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Relatief eenvoudige maatregelen kunnen echter al helpen om geleidelijk aan richting minder antibioticumgebruik te evolueren. Preventie en ‘enkel behandelen als het moet’ is de boodschap. Houders van vleeskippen en hun dierenartsen worden uitgenodigd om deze infoavond bij te wonen en meer te weten te komen over hoe minder antibiotica gebruikt kunnen worden in de dagdagelijkse werking op het vleeskippenbedrijf.

Er worden 1.5 erkende bijscholingspunten voorzien door de Orde der Dierenartsen (NGROD).

Deze webinar is erkend door het Federaal Agentschap Voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor 1,5 uur opleiding voor BMO'ers.

Programma

Van 19u45 tot 21u30

 • Inloggen
 • AMCRA Visie 2024 plan - Reductiedoelstellingen pluimvee.
  Bénédicte Callens, AMCRA 
 • DISARM: Europees netwerk brengt kennis en innovatie rond antibioticareductie dichter bij jou.
  Helena Ferreira, ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
 • Antibioticareductieplan VEPEK (het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw).
  Wouter Wytynck , Boerenbond 
 • Uitdagingen binnen darmgezondheid pluimvee.
  Geert Bruggeman, Nutrition Sciences N.V. 
 • Met uw bedrijfsdierenarts naar een lager antibiotica gebruik.
  Nikolai Ongena, Degudap 

Inschrijving

Gelieve in te schrijven via Naar een pluimveehouderij met lager antibioticumgebruik
Inschrijven is mogelijk tot dinsdag 13 april 2021, 16u00.

Meer info

Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij | jan.eskens@lv.vlaanderen.be of info@amcra.be

De webinar kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen:

AMCRA, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen, FAGG, Departement Landbouw en Visserij, DECUDAP Dierenartsenpraktijk, VEPEK, Nutrition Sciences, DISARM