WEBINAR: Online proefveldbezoek akkerbouw

Datum: 
23/06/2021

Organisatie

Het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met Inagro, PCA (Proefcentrum voor de Aardappelteelt), BDB (Bodemkundige Dienst van België), KBIVB (Koninklijk Belgsich Instituut tot Verbetering van de Biet), LCG (Landbouwcentrum Granen) en het Praktijkpunt Landbouw - Vlaams-Brabant.

Programma

Start om 19u30 (gelieve u aan te melden vanaf 19u00 zodat alles vlot verloopt)

Deze webinar komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor de fytolicentie.

Het Departement Landbouw en Visserij heeft, in samenwerking met de praktijkcentra akkerbouw, demovelden in Bertem (Familie Ronsmans) en Lennik (Familie Lemaire) aangelegd in de voornaamste akkerbouwteelten.
Volgende gewassen zullen in dit online-proefveldbezoek aan bod komen:

  • Wintertarwe: rassenkeuze in het kader van IPM
  • Wintergerst: rassenkeuze in het kader van IPM
  • Winterkoolzaad: bestrijding van glanskever
  • Suikerbieten: plagen en bladluisbestrijding in het kader van IPM     
  • Aardappelen: actualiteiten en rassenkeuze in het kader van IPM
  • Goudsbloem, een gouden kans!

Inschrijving

Deelname is GRATIS, maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan tot 22/06/2021 via onderstaande knop

Praktisch

Omwille van de coronamaatregelen zijn fysieke vergaderingen niet mogelijk en wordt een webinar (vergadering via internet) georganiseerd. Voor deelname is een computer of laptop met geluidskaart noodzakelijk.

Deze opleiding telt mee in het kader van de fytolicentie, maar er kan zich slechts 1 deelnemer per aangemelde computer/laptop laten registreren in het kader van verlenging van de fytolicentie!

Na inschrijving (via bovenstaande groene knop) ontvangt u ten laatste twee dagen voor de datum waarop de webinar zal plaatsvinden, een bevestigingsmail met link waarmee u zich kan aanmelden 
De webinar start stipt om 19u30, iedereen dient zich vanaf 19u00 reeds aan te melden zodat alles vlot kan verlopen.

Meer info over deze praktische zaken: Katrien Maris - Katrien.Maris@lv.vlaanderen.be 

Meer info

Mathias Abts | Mathias.Abts@lv.vlaanderen.be | 0491 86 85 59
Jean-Luc Lamont | Jean*-Luc.Lamont@lv.vlaanderen.be | 0473 83 70 57
Lydia Christiaens | Lydia.Christiaens@lv.vlaanderen.be | 0473 60 24 13