WEBINAR: Veetournee op de PC 2021

Datum: 
22/06/2021

Het Departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Varkens en het Praktijkcentrum Rundvee
nodigen u uit voor de webinar: 

Duurzaam ondernemen in de veehouderij

Dinsdag 22 juni 2021, van 20 tot 22u

Veehouders moeten in de huidige context over een hoge mate van ondernemerschap beschikken en risico’s inbouwen. Maatschappelijke veranderingen en veranderingen in de fysieke omgeving vinden steeds sneller plaats en zijn soms nauwelijks voorspelbaar. Dat heeft de recente geschiedenis alvast bewezen. Hoe kan je je als veehouder daarop voorbereiden en tegen wapenen? Welke aanpassingen vraagt dit en welke verwachtingen moet je als veehouder-ondernemer onvermijdelijk laten varen?  

Programma
Tijdstip Programma
19u45 - 19u55 Aanmelden via de link die u na inschrijving wordt toegestuurd
20u00

Inleiding (Departement Landbouw en Visserij, Suzy Van Gansbeke)

Korte introductie over het LandbouwMonitoringsNetwerk en bedrijfseconomische boekhouding
(Departement Landbouw en Visserij, Goedele Vrints)  

20u15 Duurzaam ondernemerschap in de veehouderij
(Odisee, Bart Henssen) 
22u00 - 22u15  Voor geïnteresseerden uit de varkenshouderij:
Speenproblematiek en biggenvoeding, wat hebben we geleerd uit het BioBIG-project?
(ILVO - Varkensloket, Sarah De Smet) * 

*Deze voordracht kadert in het EIP-project BioBIG 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland

Inschrijven

Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk om de link voor deelname te bekomen, ten laatste op vrijdag 18 juni.  

Schrijf hier in

Meer infomatie  

Suzy Van Gansbeke | + 32 473 83 70 58 
Laurence Hubrecht | +32 473 83 70 60 
E-mail: sectoradvies@lv.vlaanderen.be

Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw en Visserij vindt u in onze activiteitenagenda Departement Landbouw en Visserij.

Deze Veetournee op de PC wordt mede georganiseerd door

Praktijkcentrum RundveePraktijkcentrum varkens

en met medewerking van

Vives HogeschoolBoerenbondAlgemeen borensyndicaatInstituut voor Landbouw en Visserij onderzoek
VarkensloketRundveeloket

InagroHogeschool GentDierengezondheidszorgProvincie AntwerpenThomas More Hogeschool

 

Veetournee is een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij. Het is een netwerkevent dat de Vlaamse veehouders (en andere ketenpartners) informeert, sensibiliseert en activeert met betrekking tot actuele landbouwthema’s. Omwille van de COVID-beperkingen wordt uitzonderlijk een online event georganiseerd.