Zoekresultaten


Resultaat 1 - 12 van 12
Plattelandsontwikkeling 09/03/2021
plattelandsontwikkeling … derde vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 (pdpo iii) goedgekeurd. het pdpo iii-programma zet in op vier strategische thema’s: jonge landbouwers en de toekomst van de vlaamse …
PDPO III-maatregelen 28/06/2022
pdpo iii-maatregelen … hieronder worden de maatregelen weergegeven die zijn opgenomen in pdpo iii , ingedeeld volgens de europese … steun voor opleiding in de landbouw (naschoolse vorming) demonstratieprojecten …
Preventieve maatregelen droogte: wat kan u doen? 26/01/2022
preventieve maatregelen droogte: wat kan u doen … derde vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (pdpo iii ). via de maatregel 'kratos …
Vlaams Ruraal Netwerk publiceert getuigenissen van landbouwers en projectpromotoren die vrijwillig inzetten op biodiversiteit 11/10/2021
publiceert getuigenissen van landbouwers en projectpromotoren die … doelstellingen voor duurzamere landbouw , met meer ambitie op het … naar het nieuwe glb kunnen landbouwers in 2022 al intekenen op één …
Publicaties 05/01/2022
wat denkt de landbouwer over agromilieu- en klimaatmaatregelen? pdpo iii zet in op ecosysteemdiensten … berekening economische impact pdpo iii (2017) ex ante evaluatie pdpo iii evaluatie en netwerkanalyse …
Agromilieu en Boslandbouwsystemen 16/11/2020
in het vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (pdpo iii ) zijn subsidies voorzien … inspanningen vragen van de landbouwers binnen het kader van een … kunnen krijgen voor deze maatregelen moet er vooraf een inschrijving …
Communicatieverplichtingen begunstigden 25/03/2022
het vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (pdpo iii) wordt gefinancierd door het europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (elfpo), de vlaamse overheid … subsidies krijgt in het kader van pdpo iii (vlif, leader, omgevingskwaliteit …
Agromilieumaatregelen 15/04/2022
het vlaams programma voor plattelandsontwikkeling ( pdpo ) kunt u subsidies ontvangen … inspanningen vragen van de landbouwers binnen het kader van een … kunnen krijgen voor deze maatregelen moet er voorafgaandelijk …
Aandachtspunten bij toepassen agromilieumaatregelen 28/03/2022
in de verzamelaanvraag van landbouwers met een in 2022 lopende agromilieuverbintenis … website www.vlaanderen.be/landbouw /agromilieumaatregelen . deze … derde vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (pdpo iii ). meer informatie vindt u …
Minister Crevits investeert in innovatie en vernieuwing in de land- en tuinbouw 09/05/2022
ingediend bij het departement landbouw en visserij via het e-loket … derde vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (pdpo iii ). meer informatie vindt u … websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be . europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling - europa investeert in zijn platteland …
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 22/06/2022
europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling)  dit vervangt het vroegere pdpo (programmadocument voor plattelandsontwikkeling ) vanuit de europese glb-regelgeving … horizontale doelstelling: landbouw en plattelandsgebieden moderniseren …
Agromilieumaatregelen - Aanvragen 2022 04/10/2021
in het vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (pdpo iii ) zijn subsidies voorzien … inspanningen vragen van de landbouwers binnen het kader van een … kunnen krijgen voor deze maatregelen moet er vooraf een inschrijving …