Zoekresultaten

Bedoelde je: nodig 2019?
Resultaat 1 - 27 van 27
Subsidiëring biologische landbouw 2013 20/11/2017
diëring biologische landbouw 2013 … op 7 februari 2013 ondertekenden minister president …
Voeding van runderen van het Belgisch Witblauwe ras (versie 2013) 08/01/2021
belgisch witblauwe ras (versie 2013 … hiervoor is een degelijke kennis nodig van de werking van het magencomplex … ook op vleesveebedrijven de nodige aandacht. deze brochure is …
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) 14/09/2018
basisverordening (eu) nr. 1380/2013 , is een regeling voor het … voorzien, zijn er beperkingen nodig . visserijpraktijken mogen … quota ). bovendien zijn de nodige acties ondernomen en is …
Praktijkgids Landbouw en Natuur 16/11/2020
verbonden en hebben elkaar nodig . veel biodiversiteit is afhankelijk …
Plattelandsontwikkeling 09/03/2021
pdpo ii) liep van 2007 tot 2013 . het programma steunt op …
Privacy Landbouwmonitoringsnetwerk 21/11/2018
verordening gegevensbescherming, zo nodig aangevuld door federale en …
Subsidiëring fokkerij 20/08/2019
verordening (eu) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van … europese unie van 24 december 2013, hierna aangeduid als v1408/2013   richtsnoeren van de europese …
Gegevens doorgeven aan derden 02/06/2022
plattelandsmaatregelen vtc nr. 15/2013 12/06/2013 geen einddatum algemene directie … lne) wildschade vtc nr. 46/2013 13/11/2013 geen einddatum agrobeheercentrum … betalingsgegevens vtc nr. 22/2013 12/06/2013 geen einddatum ami (lne …
Erkenning centra sensibilisering duurzame landbouw 22/09/2021
van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw … beschikking; ze heeft de nodige ervaring met de organisatie … landbouw decreet van 28/06/2013 betreffende het landbouw …
Spuiwater van chemische luchtwassers 02/12/2019
zwavelzuur. hierbij moeten de nodige veiligheidsvoorschriften … koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel …
Vangstcertificaat 02/04/2020
april 2010) oekraïne (15 mei 2013 ) bij uitvoer van hun vangsten … een vangstcertificaat niet nodig . er wordt immers van uit …
S.O.Spuistroom 29/05/2018
hadden in de periode 2011 tot 2013 een belangrijk sensibiliserend … tijdens de screening gaat de nodige aandacht naar de economische …
Privacy 28/01/2022
is een privacyverklaring nodig
Klauwverzorging bij melkvee 11/03/2020
zeer lange herstelperiode nodig . ze leiden in veel gevallen …
Gegevens opvragen bij derden 30/03/2022
onderzoek het bijvoorbeeld soms nodig is om enquêtes te versturen … ‘beraadslaging vtc nr. 28/2013 van 13 november 2013 , gewijzigd bij beraadslaging …
Britse wetgeving (Fisheries Act) 14/10/2021
verordening (eu) nr. 1380/2013 (“de basisverordening ” … vissersboten een vergunning nodig hebben om in vk-wateren te …
Pootaardappelen: controle uitgangsmateriaal 25/04/2022
gedaan heeft, is het niet meer nodig om dit formulier in te vullen …
Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek 15/03/2022
we naartoe? en wat is er nodig om naar een toekomstbestendig voedselsysteem te gaan? in …
Sierteelt 11/01/2021
percelen moet de teler de nodige informatie bezorgen (perceelsregistratie … een sierteeltgroep is niet nodig .  bijvoorbeeld voor de sierteeltgroep …
Gecertificeerde zaaizaden 25/04/2022
gedaan heeft, is het niet meer nodig om dit formulier in te vullen …
Bedrijfsstrategieën - bio: Omschakeling naar een biologisch rundveebedrijf (2018) 23/07/2019
wiedeg en/of schoffelmachine nodig , in voederbieten is daarnaast …
Finale brochures demoprojecten 25/09/2020
oproep 2013
Wetgeving biologische productie 29/06/2022
betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met …
Collectieve acties EFMZV 18/02/2022
van verordening (eu) 1379/2013 van het europees parlement …
Oproep 2020 14/02/2022
ondersteuning en samenwerking. het is nodig om  een meer duurzame relatie …
Oproep 2017 20/11/2018
een apart label nuttig of nodig is. het projectgebied kalkense …
Subsidiëring biologische landbouw 2021 20/12/2021
verordening (eu) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van … landbouwsector, pb l 352, 24 december 2013 , p. 9–17. overeenkomstig …