Zoekresultaten

Bedoelde je: nodig 2019?
Resultaat 1 - 37 van 37
Melkveecongres 2016 31/03/2017
melkveecongres 2016 … door op 20 en 22 september 2016 . het congres werd georganiseerd …
Oproep 2016 23/09/2020
oproep 2016 … operationele groepen oproep 2016 – thema ihd/pas …
Publicaties & websites 11/03/2020
footprint: welke oppervlakte is nodig om de vlaming te voorzien … voedselproductie in de vlaamse rand 2016 : back to basics: circulaire …
Toegang tot Britse wateren voor Belgische vissersvaartuigen 14/10/2021
specifieke vismachtiging nodig om te mogen vissen in de …
Bioroots: Biologische gewasbestrijdingsstrategieën demonstreren 22/11/2018
beheersmaatregelen voor ziekten en plagen nodig , die hetzij preventief, hetzij …
Diffuse vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw beperken: hoe praktisch aanpakken? 23/03/2021
2014 einddatum: 29 februari 2016 de verontreiniging van het …
Collectieve acties EFMZV 02/06/2021
geconsulteerd worden. vsat (2015 - 2016) valduvis go live! (2016) aanleg vlottende steigers - fase 3 (2016 - 2017) productie- en marketingplan … 2017) led (2017) geovis (2016-2018) edulis (2016 - 2018) value@sea (2017-2019)  …
Privacy Landbouwmonitoringsnetwerk 21/11/2018
verordening gegevensbescherming, zo nodig aangevuld door federale en …
Meer groenbedekker, meer mais 23/07/2019
ontwikkelde groenbedekker nodig . door het late oogsttijdstip …
Departement Landbouw en Visserij 08/02/2021
innovatieve landbouwsector nodig die kan inspelen op de toekomstige …
Landbouwers 02/04/2021
zeggen dat als u in de periode 2016 -2018 al advies over één …
Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5 13/12/2018
rekening gehouden worden met de nodige hygiënemaatregelen, ter …
Landbouwers 20/08/2020
zeggen dat als u in de periode 2016 -2018 al advies over één …
Wijnbouw 17/01/2020
produceren. vlaanderen telde in 2016 meer dan 90 producenten …
Brexit: impact voor landbouw en zeevisserij 17/05/2021
heb ik een vismachtiging nodig om in britse wateren, de … specifieke vismachtiging nodig om te mogen vissen in de … die manier kunnen we het nodige doen, opdat ook uw vaartuig …
Gegevens doorgeven aan derden 26/07/2021
aandachtsgebied vtc nr. 01/2016 3/02/2016 geen einddatum albon bodembeschermings-beleid …
Gegevens opvragen bij derden 18/10/2021
zorgboerderijen, vlif fo nr. 4/2016 18/02/2016 geen einddatum fod financiën …
Langleefbaarheid: Verbeter uw jongvee- en transitiemanagement en behaal een hogere levensproductie 09/10/2019
laatste cijfers (jaartal 2016 ) blijkt dat deze opdracht … met 26 % tegen 2025, als 2016 als referentiejaar wordt …
Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid 23/03/2021
juni 2014 einddatum: 31 mei 2016 uitvoerders: inagro, kuleuven-thomas …
Monitoring in de glastuinbouw: Hét instrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding 24/02/2015
verbetert, is niet per se actie nodig . de “gridcharts”, op …
Goed gePASt 23/07/2019
waarvoor de lidstaten alle nodige maatregelen moeten nemen …
Witloofbarometer 02/05/2018
thuisverkoop, etc. daar waar nodig zullen externe stakeholders …
Actiepunt 16: Onderzoeksnoden en -resultaten beter afstemmen en uitdragen 21/11/2019
varkenshouders zeker nog nodig in de komende jaren? wat …
Actieplan alternatieve eiwitten vormde voedingsbodem voor Vlaamse eiwitstrategie 10/05/2021
in het tweede actieplan (2016 -2020). vlaams minister van …
Platform voor Landbouw- en Voedingsonderzoek 25/06/2021
we naartoe? en wat is er nodig om naar een toekomstbestendig voedselsysteem te gaan? in …
Subsidiëring biologische landbouw 2013 20/11/2017
waar nodig
Plattelandsontwikkeling 09/03/2021
96.007.000 euro die vanaf 2016 van pijler 1 van het gemeenschappelijk …
Antibioticumgebruik en resistentie bij dieren: problemen en oplossingen 02/03/2020
volgens het evsac-rapport van 2016 stond belgië in 2014 nog …
Pootaardappelen: controle uitgangsmateriaal 14/10/2021
gedaan heeft, is het niet meer nodig om dit formulier in te vullen …
Insecten 21/09/2021
eerste editie ging door op 7/12/2016 te leuven en werd samen … georganiseerd. zie stakeholdersmeeting 2016 voor het volledige programma …
Import 11/10/2021
afgifte gebeurt op basis van de nodige documentaire controles …
Perceelsaangifte 11/10/2021
in gebruik neemt. dit is nodig in het kader van bemesting …
Finale brochures demoprojecten 25/09/2020
oproep 2016
Gecertificeerde zaaizaden 14/10/2021
gedaan heeft, is het niet meer nodig om dit formulier in te vullen … inschrijvers kunnen vanaf april 2016 inloggen op het e-loket …
Visserij: aanvullende quotamaatregelen 2020 - aanlandingsplicht demersale visserijen 2020 25/02/2020
gebruiken. deze vereiste is niet nodig voor vaartuigen met bijvangsten …
Visserij: Aanvullende quotamaatregelen en aanlandingsplicht demersale visserij 2021 02/02/2021
gebruiken. deze vereiste is niet nodig voor vaartuigen met bijvangsten …
Subsidiëring biologische landbouw 2018 15/01/2020
omgevingssituaties toch de plant van de nodige voedingsstoffen kunnen voorzien … de natyra®-proef die in 2016 werd aangeplant in kader …