Zoekresultaten

Bedoelde je: planten de handel brengen van plantaardige materiaal?
Resultaat 1 - 7 van 7
Wijnstokken 09/02/2021
via onderstaande link kan u de geconsolideerde regelgeving … https://codex.vlaanderen.be/ besluit van de vlaamse regering van 24 oktober 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken. besluit van de vlaamse regering van 1 juni 2018 houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal, b.s. 26 juni 2018 ministerieel besluit van 29 juni 2006 betreffende …
Controle uitgangsmateriaal 09/02/2021
uitgangsmateriaal contact de eg legt duidelijk regels op wat betreft het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal . voor sommige soorten duurt … jaren of decennia vooraleer de goede of slechte kwaliteit van het geplante materiaal duidelijk …
Plantengezondheid: wie is bevoegd en waar kan u terecht? 22/04/2021
hebben op om het even welk plantaardig materiaal (productie, handel, …), dit omvat ook het plantaardig teeltmateriaal; indien uw activiteiten betrekking hebben op het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal (productie, handel), ook bij de bevoegde gewestelijke entiteit …
Controle uitgangsmateriaal 09/02/2021
voeringsrichtlijn 2014/97/eu van de commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van richtlijn 2008/90/eg van de raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en de gemeenschappelijke lijst van rassen nationale / vlaamse …
Controle uitgangsmateriaal 09/02/2021
venster): richtlijn 1999/68/eg van de commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van aanvullende bepalingen met betrekking tot de op grond van richtlijn 98/56/eg van de raad door de leveranciers bij te houden rassenlijsten van siergewassen nationale …
Pootaardappelen: controle uitgangsmateriaal 07/04/2021
visserij draagt er zorg voor dat de verbruiker van pootaardappelen kan gebruik maken van hoogwaardig pootgoed. hierbij wordt de nadruk gelegd op de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties …
Gecertificeerde zaaizaden 14/04/2021
dragen er zorg voor dat de verbruiker van landbouw- en tuinbouwzaden kan gebruik maken van hoogwaardige zaaizaden. hierbij leggen we de nadruk op de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties …