Zoekresultaten

Aanhoudend droog weer: gebruik het beschikbare water met verstand! 16/07/2018
dbouw en visserij voor de varkenshouderij https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikdevarkenshouderij zuinig voor de pluimveehouderij https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikdepluimveehouderij zuinig voor de vleesvee en kalverhouderij https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikdevleesveeen0 voor de melkveehouderij https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikdemelkveehouderij zuinig voor de openluchtgroententeelt https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikdeopenluchtgroenteteelt voor de hydrocultuur witloof https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikwitloofteelt zuinig voor de sierteelt https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikdesierteelt voor de fruitteelt https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikdefruitteelt hoe voor de glastuinbouw https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikvoorsubstraatteeltde andere maatregelen kan u nu al proactief nemen en hebben effect op iets langere termijn het laten uitvoeren van een wateraudit op uw bedrijf een wateraudit geeft u inzicht in de waterstromen en toont de mogelijkheden voor uw bedrijf om water te besparen en alternatieve waterbronnen in te zetten https lv vlaanderen be nl voorlichtinginfo publicaties praktijkgidsen water duurzaamwatergebruikalgemeen wateraudit een wateraudit kan u gratis aanvragen via het eloket in kader van het adviessysteem kratos raad op maat module 7b kaderrichtlijn water link naar eloket https www landbouwvlaanderen be eloket domain eloket portaal wui link naar kratos http lv vlaanderen be nl subsidies bedrijfssubsidies kratos landbouwers water op het bedrijf hergebruiken bij het vlaams landbouwinvesteringsfonds vlif komen investeringen in verband met opvang hergebruik van water beregeningsinstallaties enz in aanmerking voor steun het uitgebreide aanbod van vlifsteun aan land en tuinbouwers is te raadplegen op onze website https lv vlaanderen be nl subsidies vlifsteunvoordelandentuinbouw alternatieve waterbronnen voor diep grondwater inzetten zoals hemelwater ondiep grondwater oppervlaktewater drainwater enz om te kunnen oordelen of u alternatieve waterbronnen kunt inzetten op uw bedrijf zijn volgende vragen van belang hoe groot is de waterbehoefte op het bedrijf wat is de vereiste kwaliteit van het water voor de verschillende toepassingen welke alternatieve waterbronnen kunnen hieraan beantwoorden zie hiervoor ook het filmpje rond duurzaam watergebruik alternatieve waterbronnen op https youtu be dnu1ujxfq het opvolgen van en bezoeken van demonstratieactiviteiten in kader van de lopende demonstratieprojecten die direct gerelateerd zijn met het thema droogte voor https lv vlaanderen be nl subsidies scholengroeperingenvzwsorganisaties demonstratieprojecten 2017 waterkwaliteiten1 voor demonstratie van druppelirrigatie in groenten en fruit zie https lv vlaanderen be nl subsidies scholengroeperingenvzwsorganisaties demonstratieprojecten 2017 waterkwaliteiten4 voor praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozinghttps lv vlaanderen be nl subsidies scholengroeperingenvzwsorganisaties demonstratieprojecten 2017 waterkwaliteiten voor goed drinkwater het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijfhttps lv vlaanderen be nl subsidies scholengroeperingenvzwsorganisaties demonstratieprojecten 2017 waterkwaliteiten2 volg daarnaast zeker de stand van zaken op via www waterinfo be voor meer informatie over de actuele droogtetoestand die momenteel op waakniveau geel staat dit wordt permanent opgevolgd zodra de situatie wijzigt wordt dit via deze website gecommuniceerd https lv vlaanderen be voor meer informatie vanuit het departement landbouw en visserij de stand van zaken en meer info over de actuele droogtetoestand kan u opvolgen via http www integraalwaterbeleid be nl overleg droogtecommissie contactgegevens waterbeschikbaarheid contact voor meer info bart debussche tel 050 24 77 11 0473 82 70 14 bart debussche lv vlaanderen be marie verhassel tel 02 552 78 77 0031 6 205 64 714 marie verhassel lv vlaanderen be aanhoudend droog weer gebruik het beschikbare water met verstand … puiting met gewasbescherming bij teelten onder glas kan de beregening meer geo …