Zoekresultaten

Subsidiëring biologische landbouw 2011 12/11/2018
steunmelding aan eu in de beleidsnota 20092014 voor landbouw vis … ategisch plan voor de biologische landbouw 20082012 in nauwe samenwerking met bioforum vlaanderen algemeen boerensyndicaat en boerenbond centraal onderdeel uit …
Gegevens doorgeven aan derden 22/11/2018
tistieke en economische informatie landbouwenquête percelen vtc nr 28 2011 20 07 201 … ectie statistieke en economische informatie landbouwenquête pla … gewisseld door het departement landbouw en visserij met der …
Finale brochures demoprojecten 27/11/2018
khuisvesting bij konijnen monitoring in de glastuinbouw een goede start van jonge vle … oep 2013 goed gerund gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie bio … ntegreerde aanpak in de akkerbouw de weg naar duurzame landbouw verder zetten geï …