Algemene regels en minimummaten recreatieve zeevisserij

Wat zijn de regels voor de recreatieve zeevisserij?

Bij de recreatieve zeevisserij moeten volgende algemene bepalingen gerespecteerd worden om de instandhouding van de visbestanden te verzekeren:

  • minimummaten (aanvoerlengteĀ van vis);
  • algemene Europese technische bepalingen (maaswijdte e.d.);
  • verbod op commercialisering van de vangsten;
  • verbod tot nachtelijke visserij op zee;
  • verbod op gebruik van passief tuig (warrelnetten, warnetten, schakels, geankerde kieuwnetten en drijfnetten) beneden de laagwaterlijn.

De minimummaten van vis wordt Europees bepaald. Nationaal werden bijkomende strengere tijdelijke beperkingen opgenomen. Voor een uitgebreider overzicht met verwijzing naar de nationale wetgeving, zie de lijst van de minimummaten.

Minimummaten recreatieve zeevisserij
Vissoort Minimummaten
tong 25 cm
tarbot 32 cm
griet 32 cm
tongschar 25 cm
bot 25 cm
schar 23 cm
poon 20 cm
rog 50 cm
steenbolk 20 cm
zeebaars 42 cm
zeeduivel (geheel) 500 gr
zeeduivel (gekopt) 200 gr

De voor de sportvisser belangrijkste soorten waarvoor Europese beperkingen gelden, zijn: tong, wijting, makreel en zeebaars.

Delen: