Kalender

Alles bekijken
19
jun
2023
NETWERKEVENT
Netwerkmoment welbevinden landbouwers in Hasselt
Lees meer

VLIF-overnamesteun voor land- en tuinbouwers

Overnamesteun voor jonge landbouwers

Tekst: Overnamesteun voor jonge landbouwers

Johan Deschryver: De landbouwsector heeft permanent nood aan jonge dynamische landbouwers die gepast kunnen reageren op nieuwe omstandigheden. Zich vestigen als jonge landbouwer op een eigen landbouwbedrijf is evenwel een zware opdracht. De Vlaamse overheid helpt hierbij met directe financiële steun.

Tekst: Directe financiële steun

Johan Deschryver: De beschikbare middelen liggen vast. Ze volstaan om tot 2020 aan ongeveer 1000 jonge landbouwers vestigingssteun toe te kennen.

Tekst: 1000 jonge landbouwers

Johan Deschryver: De doelgroep blijft dezelfde als altijd: jonge landbouwers die zich voor het eerst vestigen steunen bij de overname van hun bedrijf. Het is wel van heel groot belang dat de jonge landbouwer effectief mee de leiding neemt van dit bedrijf. De maatregel is analoog aan maatregelen uit het verleden. Er zijn wel wat belangrijke wijzigingen op het vlak van toekenning van de steun, de vorm van de steun en de omvang van de steun.

Tekst: Wijzigingen op vlak van steun: Toekenning, vorm, omvang.

Johan Deschryver: De jonge landbouwer die een realistisch overnameproject heeft, kan een aanvraag doen bij het VLIF.

Tekst: Aanvraag bij het VLIF.

Johan Deschryver: Hij kan dat doen via een e-loket toepassing. Maandelijks worden de aanvragen om steun beoordeeld en gerangschikt volgens de mate waarin ze bijdragen aan de doelstellingen. En die doelstellingen zijn: Jonge landbouwers helpen bij hun vestiging en een effectieve generatiewissel realiseren.

Tekst: Generatiewissel realiseren

Johan Deschryver: Het is van het allergrootste belang dat de jonge landbouwer zijn vestiging niet opstart vooraleer hij het resultaat kent van de selectie. De vestigingskosten zijn niet meer bepalend voor de steun. Het blijft wel van belang om vestigingsverrichtingen aan te tonen. Dat kan zijn de overname van de bedrijfsbekleding van een landbouwbedrijf of de overname van aandelen van een bedrijf geëxploiteerd door een vennootschap.

Tekst: vestigingsverrichtingen aantonen: overname bedrijfsbekleding of overname van aandelen van vennootschap.

Johan Deschryver: De vestigingssteun heeft de vorm van een opstartpremie die 40000, 55000 of 70000 euro bedraagt.

Tekst: vestigingssteun in vorm van opstartpremie: €40000, €55000 of €70000

Johan Deschryver: De grootte van de steun wordt uitsluitend bepaald door de omvang van het bedrijf.

Delen: