Voorlichting

foto mensen op akker

Op deze pagina vindt u informatie over:

De Vlaamse overheid stimuleert voorlichting en vorming naar meer duurzame, rendabele of innovatieve praktijken. Het Departement Landbouw en Visserij organiseert studiedagen. De voorlichters werken voor de plantaardige of dierlijke sector over heel Vlaanderen.

Studiedagen

De studiedagen van het departement Landbouw en Visserij brengen u informatie op maat. De thema's worden bepaald in overleg met de sector. Experts uit verschillende domeinen, interessante bedrijfsbezoeken, actuele informatie, ... zorgen er voor dat het bijwonen van een studiedag een nuttige tijdsinvestering is. De meeste studiedagen zijn gratis en worden verspreid in Vlaanderen georganiseerd met diverse partners. Ook voor scholieren zijn ze een interessante kennismaking met de praktijk.

Het overzicht van geplande studiedagen vindt u in onze activiteitenagenda

Wil u in de toekomst op de hoogte blijven van nieuwe studiedagen, schrijf u dan in via ons Inschrijvingsformulier Evenementen en geef aan voor welke thema's u interesse hebt.

De verschillende verslagen en presentaties van onze studiedagen vindt u onder de rubrieken runderen, varkens, aardappelen ... 
Van sommige studiedagen werden ook opnames gemaakt, u kan die herbekijken op ons YouTube kanaal van het departement Landbouw en Visserij/Studiedagen-webinars.

Brochures

Zowel studies, rapporten als technische brochures over diverse onderwerpen zoals schapenrassen, recirculatie van water, veevoeding, rendabiliteit, ...  zijn beschikbaar. De meeste brochures kan u vrij downloaden van de website of zijn beschikbaar als digitale praktijkgidsen.

Praktijkcentra

Een goede doorstroming van kennis en informatie tussen onderzoek en praktijk is nodig om innovatie op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren.

De praktijkcentra plantaardige productie fungeren al jaren als schakels tussen toegepast onderzoek en de productiesector: zij vertalen bestaande kennis in praktijktoepassingen en verspreiden deze kennis op een neutrale en open wijze in de sector. Ze worden hierin ondersteund door de Vlaamse overheid. In totaal gaat dit om 12 praktijkcentra, met name: Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw (KBIVB), Interprovenciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA), Landbouwcentrum Granen vzw (LCG), Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Proefcentrum fruitteelt vzw (pcfruit), Inagro, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw (LCV), Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw  en Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT).

De praktijkcentra dierlijke productie bestaan sinds 2007. Ze omvatten de prakijkcentra rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en bijen. Deze praktijkcentra hebben tot doel een aanspreekpunt te worden voor praktijkkennis en het uitvoeren voor prakijkonderzoek in de dierlijke sector.

Jaarverslag plant van de praktijkcentra 2021 te verkrijgen op eenvoudig verzoek via sectoradvies@lv.vlaanderen.be.

Landbouwonderwijs

Scholieren die op zoek zijn naar een secundaire school richting land- of tuinbouw, vinden een actueel overzicht van scholen die deze opleiding aanbieden op de website van Onderwijs en Vorming.

Delen: