Varkens

 • Foto varkensAfrikaanse Varkenspest
  In september 2018 werd in Wallonië Afrikaanse Varkenspest vastgesteld bij wilde everzwijnen.

 • Prijzen slachthuizen
  Wekelijkse marktinformatie en prijzen uit de varkenssector en vleeswarenindustrie, prijsvergelijkingen en -evoluties, Meatindex,...

 • Fokkerij
  Erkende organisaties in de varkensfokkerij met als doel de verbetering van de varkensproductie.

 • Karkasclassificatie
  Indeling van karkassen van geslachte varkens volgens % mager vlees, en indelingstoestellen bediend door erkende classificeerders.

 • Voortplantingstechnieken
  Zoötechnische en administratieve voorwaarden voor KI-beren in het kader van kunstmatige inseminatie, voor productie en handel van varkenssperma.

 • Praktijkcentrum Varkens
  Het Praktijkcentrum Varkens is het aanspreekpunt inzake het ter beschikking stellen van praktijkkennis en het uitvoeren van praktijkonderzoek in de varkenssector.

 • Varkenstop G30
  Bijeenkomst op 1 februari 2016 om na te denken over de toekomst van de varkenshouderij en over concrete acties om de sector te ondersteunen en/of richting te geven.

 • Beheerscomité varkensvlees
  Beheerscomité Europese Commissie actief op het vlak van prijzen, markten en praktische toepassingsbepalingen.

 • Inrichtingen op zoötechnisch gebied
  Informatie over de toepassing van de Fokkerijverordening (EU) 2016/1012.

 • Advies en publicaties
  Advies, brochures, verslagen,,... over de varkenshouderij

 • Varkens en emissies

  Tel. 09 276 28 48
  Suzy Van Gansbeke
  e-mail: suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be

 • Stallenbouw en dierenwelzijn

Tel. 09 276 28 55
Tom Van den Bogaert
e-mail: tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be

 • Promotie, afzetbevordering en voedselkwaliteitssystemen

  website (nieuw venster): Certus, voor varkensvlees beheerd door Belpork vzw
  website (nieuw venster): Meesterlyck, kwaliteitslabel voor vleeswaren op basis van varkensvlees, beheerd door Belpork vzw
  website (nieuw venster): Belgian Meat Office, coördineert de exportpromotie
  website (nieuw venster): Vlees.be, over varkensvlees