Erkende brede weersverzekeringen 2021

Indien u als land- of tuinbouwer in aanmerking wil komen voor een premiesubsidie, moet u een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afsluiten. Jaarlijks beslist de Vlaamse overheid welke brede weersverzekeringen een erkenning krijgen. Meer informatie vindt u in de fiche Subsidie voor brede weersverzekering (versie 01.04.2021).

Voor 2021 zijn onderstaande brede weersverzekeringen erkend:

Erkende brede weersverzekeringen voor 2021
Erkende verzekeringspolissen Verzekeraar Website
KBC Weerspolis, Brede Weersverzekering KBC Verzekeringen KBC-Brede Weersverzekering - KBC Bank & Verzekering
Brede Weersverzekering MS Amlin Insurance SE via ASU BV www.bredeweersverzekering.be
Brede weersverzekering België NV Hagelunie  www.hagelunie.com
Brede Weersverzekering / Brede weersverzekering Vlaams Gewest, Brede weersverzekering Vlaams Gewest met alternatieve dekking Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) / BFAO U.A. (enkel fruitteelt)
Oogstverzekering Vanbreda Risk and Benefits

www.vanbreda.be

SECUFARM® 6 Vereinigte Hagel www.vereinigte-hagel.nl

De brede weersverzekeringen die erkend waren voor 2020 kan u hier vinden, 

De erkenningen gebeuren op basis van de volgende wettelijke voorwaarden:

  • minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte zijn gedekt,
  • alle open teelten zijn verzekerbaar,
  • schadevergoeding wordt uitbetaald indien de schade aan de teelten meer dan 20% bedraagt,
  • er zijn geen voorwaarden naar aard of hoeveelheid van toekomstige productie,
  • de verzekering wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.

Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Geen van deze 6 weersfenomenen mag door de verzekeraar  worden  uitgesloten in een erkende polis. In het geval dat er in een verzekering een weersfenomeen wordt uitgesloten, is er immers geen sprake meer van een erkende brede weersverzekering en kan geen subsidie meer gegeven worden. Het is wel mogelijk om bijkomende weersfenomenen mee op te nemen in de polis en deze te verzekeren.

Enkel verzekeringen met een schadedrempel van 20%, komen in aanmerking voor een premiesubsidie. Vanaf 21% schade zal de verzekeraar dus schadevergoeding uitbetalen. Als u bij een bepaalde verzekering kiest voor een uitbetaling vanaf een lagere schadedrempel (bv. 15%), dan komt het gedeelte van de premie voor deze bijkomende dekking niet in aanmerking voor de premiesubsidie.

Had u afgelopen jaar reeds een brede weersverzekering gesloten met een verzekeraar, neem dan de polis nog even ter hand en kijk de opzegtermijn na. Vaak worden verzekeringspolissen stilzwijgend met een jaar verlengd als er niet tijdig opgezegd wordt.

Delen: