Over ons

Op deze pagina:

Zie ook:

Opdrachten

Volgende beleidsvelden behoren tot de verantwoordelijkheden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

 • landbouw en zeevisserij;
 • promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij.

Organisatiestructuur beleidsdomein

 • Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij

  • Departement Landbouw en Visserij

   • secretariaat-generaal
   • afdeling Beleidsco√∂rdinatie en Omgeving
   • afdeling Inkomenssteun
   • afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
   • afdeling Digitalisering en Organisatie
  • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - Intern Verzelfstandigd Agentschap

 • Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)¬†- Extern Verzelfstandigd Agentschap

 • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)

Contacteer ons

Delen: