Visserij

Het zeevisserijbeleid is in België een exclusieve Vlaamse bevoegdheid, die toebehoort aan de Vlaams minister van zeevisserij. Het wordt opgevolgd door het Departement Landbouw en Visserij. Hoewel het beleid sterk Europees bepaald wordt, is er ook een Vlaamse component en daarop focust de dienst zich. De beleidsdomeinen omvatten zowel de recreatieve als de beroepsvisserij en de aquacultuur.

Daarentegen behoort de openbare visserij (waaronder riviervisserij) op het grondgebied van het Vlaams Gewest tot de bevoegdheden van het Agentschap Natuur en Bos.

Het beheer van het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) is een federale bevoegdheid van de Federaal minister van de Noordzee. Deze werkt daarvoor samen met de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Actueel: 

Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur

Door u te registreren voor deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe regelgeving, praktische informatie en beleidsinitiatieven op Europees en Vlaams niveau. Daarnaast vindt u in onze nieuwsbrief frequent recente cijfergegevens, publicaties, aankondigingen van evenementen en updates over aanpassingen op deze website en wetenswaardigheden over zeevisserij en aquacultuur.

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur

Vernieuwde Belgische scheepvaartwetgeving (ook van toepassing op visserijvaartuigen)

 • Scheepvaartwetboek  
 • Wet met wijzigingsbepalingen 
 • English translation: Belgium has renewed its shipping legislation, concerning rules and sanctions to regulate shipping activities in Belgian waters. This legislation also applies on fishing vessels. This renewed legislation is in force from 1 September 2020 on.

Andere wetgeving

Andere steun 

 • BAR - Brexit Adjustment Reserve (Agentschap Innoveren en Ondernemen - vlaio): De Brexit heeft een enorme economische impact op Vlaanderen. Samen met Ierland, Nederland en Frankrijk behoort Vlaanderen tot de meest getroffen gebieden binnen de Europese Unie. Om de impact van de Brexit binnen Vlaanderen zoveel mogelijk op te vangen, lanceert de Vlaamse Regering in samenwerking met de Europese Unie deze oproep tot BAR-financiering voor getroffen ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten. 
  Heeft u projectideeën, dien dan uw aanvraag in via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen onder BAR aanvragen.
  Daar vindt u informatie over de voorwaarden, het bedrag en de aanvraagprocedure.

Prijsnoteringen en publicaties

Internationale organisaties zeevisserij

 • OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
 • FAO (Food and Agriculture Organization)
 • ICES (International Council for the Exploration of the Sea)
Delen: