Prijsnoteringen en publicaties

Op de Landbouwcijfers-website vindt u een uitgebreide hoeveelheid aan cijfergegevens en publicaties over de Vlaamse zeevisserij- en aquacultuursector.

Voor wat betreft de cijfergegevens kan u informatie vinden over:

 • de maandelijkse en jaarlijkse gemiddelde visprijzen;
 • de omvang van de vissersvloot;
 • de consumptie van visproducten;
 • arbeidsongevallen in de visserijsector;
 • de aanvoervolumes en aanvoerwaarde van vis;
 • de rentabiliteit van de vissersvloot;
 • de bevoorradingsbalans van visserijproducten;
 • het aantal erkende zeevissers;
 • de beschikbare visquota;
 • de ruimtelijke spreiding van de activiteiten van de vissersvloot.

Daarnaast kan u er de volgende publicaties raadplegen:

 • VIRA: dit tweejaarlijkse Visserijrapport (VIRA) is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de Belgische zeevisserij bevat. Het rapport is bestemd voor al wie visserij en visserijbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.
 • Aanvoer en Besomming: het jaarrapport geeft een overzicht van de samenstelling van de Belgische commerciële zeevissersvloot, de visquota en quotabenutting, de visprijzen en de aanvoer en besomming in Belgische en buitenlandse havens.
 • Bedrijfsresultaten: dit jaarrapport geeft een overzicht van de economische resultaten van de Belgische rederijen actief in de commerciële zeevisserij.

Naast deze publicaties vindt u op het bestelloket van Vlaanderen het Activiteitenverslag FIVA van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector. Het activiteitenverslag geeft een overzicht van de geldende wetgeving op het vlak van de Vlaamse steunverlening aan de visserij- en aquacultuursector. De ingediende en betoelaagde dossiers inworden in detail besproken. Het verslag beschrijft ook de evolutie van de steunverlening gedurende de voorbije jaren.

Delen: