Starten als visser

Op deze pagina:

Een job als visser is opnieuw in trek bij jongeren. De nieuwe generatie vissers wordt binnen een brede maritieme opleiding opgeleid tot ‘guardians of the sea’ en vaardige ondernemers, zodat zij goed voorbereid aan hun toekomst als visser kunnen starten.

Fonds voor Scheepsjongeren

Om de arbeid van een scheepsjongere te waarderen en als aanmoediging om verder te kunnen gaan in het vissersbedrijf, zorgt dit fonds voor een bepaald bedrag per zeedag (gedeeltelijke tussenkomst in de kosten en lasten van de tewerkstelling). Daarnaast is een bezoldiging door de reder verplicht. Dit gebeurt door de scheepsjongere een bepaald percentage van de besomming toe te kennen op basis van de CAO van 19 januari 2006, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2007, pg. 7479.

Het fonds verstrekt voor maximaal 499 zeedagen een bezoldiging aan scheepsjongeren onder de 20 jaar. Ook de aspirant-vissers, de aangemonsterde schepelingen tussen 20 en 31 jaar die nog geen 99 zeedagen gepresteerd hebben en eerder nog niet in aanmerking kwamen voor het fonds, vallen onder de noemer ‘scheepsjongeren’. Daarna wordt de jongere als volwaardig matroos beschouwd en valt hij dus volledig ten laste van de reder.

Voor de bezoldiging komen de behaalde brevetten en het aantal gewerkte zeedagen in aanmerking:

 • met een lager brevet (Certificaat van Scheepsjongen, Aspirant ter visserij Beperkte Vaart, Aspirant ter Kustvisserij, motorist 221 kW):
  • tot en met 100 zeedagen 25,00 euro bruto per zeedag;
  • na 100 zeedagen 30,00 euro bruto per zeedag;
  • na 200 zeedagen 35,00 euro bruto per zeedag.
 • met een hoger brevet (Aspirant ter Visserij Onbeperkte Vaart, Motorist):
  • tot en met 100 zeedagen 37,50 euro bruto per zeedag;
  • na 100 zeedagen 42,50 euro bruto per zeedag;
  • na 200 zeedagen 47,50 euro bruto per zeedag.
 • aspirant- vissers: maximaal 99 zeedagen aan 25,00 euro bruto per zeedag.

De Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen en de Rederscentrale zorgen voor de nodige middelen.

Logo provincie West-Vlaanderen Logo RC

Voor meer informatie over het Fonds voor Scheepsjongeren kan u contact opnemen met de dienst Visserij.

Opleidingen

Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden voor een job in de zeevisserij en de te behalen brevetten kunt u terecht op volgende websites:

Beroep als zeevisser

Voor meer informatie over het beroep als zeevisser kan u de ‘Sociale gids voor erkende zeevissers’ op de website van het Zeevissersfonds raadplegen: www.zeevissersfonds.be.

Contactgegevens

Delen: