Recreatieve visserij

Recreatieve visserij aan de Belgische kust

In deze brochure richten we ons op de recreatieve vissers die als vrijetijds- of sportactiviteit vis, schaal- en schelpdieren vangen aan de kustlijn of op zee en die hun vangst niet verkopen aan derden. Commerciële visserijactiviteiten vallen buiten de scope van deze brochure.

Als recreatieve visser vindt u in onderstaande brochure een beknopt overzicht van de voornaamste regels waarmee u rekening moet houden bij het uitoefenen van de verschillende vormen van recreatieve visserij aan de Belgische kust of op zee.

voorpagina Recreatieve visserij aan de Belgische kust

Het gaat onder andere om:

  • Zeehengelen
  • Kruien met een sleepnet
  • Passieve strandvisserij
  • Recreatieve vaartuigen uitgerust met een sleepnet

Download de brochure Recreatieve visserij aan de Belgische kust op het bestelloket van de Vlaamse overheid.

Monitoringsactiviteiten Belgische recreatieve zeevisserij

Op het online platform Recreatieve Zeevisserij kunt u in real-time de verzamelde data en informatie over de Belgische recreatieve zeevisserij raadplegen via dynamische grafieken en kaartmateriaal.

Daarnaast vindt u er de laatste nieuwsberichten die relevant zijn voor de recreatieve vissersgemeenschap en kunt u zich aanmelden om als vrijwillig logboekdeelnemer bij te dragen aan de dataverzameling rond recreatieve visvangsten.

Vissen en hengelen in de Vlaamse openbare binnenwateren

Vissen en hengelen in de Vlaamse openbare binnenwateren (riviervisserij) is een bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos.

Raadpleeg de website van het Agentschap voor Natuur en Bos voor meer informatie over vissen en hengelen in de Vlaamse openbare binnenwateren, het visverlof, de visserijregels, waar en wanneer u mag vissen, ….

Contactgegevens

Delen: