Financiële steun visserij

Om de Vlaamse zeevisserij- en aquacultuursector te ondersteunen en verduurzamen, beschikt de Vlaamse overheid over 2 financieringsbronnen, waarvan het ene zich op Vlaamse middelen beroept, en het andere op middelen van de Europese Unie. Algemeen gesproken worden beide financieringsbronnen gezamenlijk (in cofinanciering) aangewend:

 • Vlaanderen: Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)

  Het FIVA verleent start- en investeringssteun aan reders, viskwekers, visverwerkers en hun coöperaties. Het biedt ook steunmogelijkheden voor collectieve acties. Het FIVA geldt als één van de voornaamste bronnen van nationale cofinanciering binnen het Belgisch Operationeel programma EFMZV. In het jaarlijks activiteitenverslag vindt u informatie over de regelgeving, een overzicht van de ingediende en betoelaagde dossiers en van de uitbetaalde steun: Activiteitenverslag FIVA

   
 • EU: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV, 2014-2020) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA, 2021-2027)Deze fondsen verlenen steun aan de Belgische visserij- en aquacultuursector op basis van het nationaal (operationeel) programma. Projecten komen in aanmerking voor steun als ze voldoen aan de steunvoorwaarden (zoals bepaald in het BVR FIVA) en worden geselecteerd aan de hand van selectiecriteria.

Andere steun 

 • BAR - Brexit Adjustment Reserve (Agentschap Innoveren en Ondernemen - vlaio): De Brexit heeft een enorme economische impact op Vlaanderen. Samen met Ierland, Nederland en Frankrijk behoort Vlaanderen tot de meest getroffen gebieden binnen de Europese Unie. Om de impact van de Brexit binnen Vlaanderen zoveel mogelijk op te vangen, lanceert de Vlaamse Regering in samenwerking met de Europese Unie deze oproep tot BAR-financiering voor getroffen ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten. 

  Heeft u projectideeën, dien dan uw aanvraag in via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen onder BAR aanvragen.

  Daar vindt u informatie over de voorwaarden, het bedrag en de aanvraagprocedure.
Delen: