Financiële steun visserij

Om de Vlaamse zeevisserij- en aquacultuursector te ondersteunen en de structuur ervan te verbeteren, beschikt de Vlaamse overheid over 2 financieringsbronnen, waarvan het ene zich op Vlaamse middelen beroept, en het andere op middelen van de Europese Unie:

 • Vlaanderen: Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en aquacultuursector (FIVA)
  Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) verleent start- en investeringssteun aan reders, viskwekers en hun coöperaties. Het geeft steunmogelijkheden voor investeringen in de visverwerkende industrie en voor collectieve acties. Het gaat om verrichtingen die:
  • de productiviteit verhogen;
  • de rendabiliteit verzekeren;
  • de kosten verlagen.
    
 • EU: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
  Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) verleent steun aan de Belgische visserij- en aquacultuursector. Projecten worden geselecteerd aan de hand van aanvaardingscriteria en selectiecriteria.

Daarnaast wordt het nieuwe programma voorbereid, nl. het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA). Meer info vindt u bij Steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027

Steun aanvragen

Wat zijn de voorwaarden en hoe vraagt u deze steun aan: Praktische informatie over steunaanvragen huidig programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014 – 2020.

Realisaties en lopende projecten

De begunstigden en enkele goedgekeurde collectieve projecten, die FIVA- en EFMZV-steun ontvangen hebben, vindt u bij Realisaties en lopende projecten.

Delen: