Plant

Zie ook

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als ik planten of artikelen van plantaardige oorsprong wil invoeren of uitvoeren?

Dit is een bevoegdheid van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). U dient zich te wenden tot de controle-eenheid van het FAVV in uw provincie. Of u neemt contact op met:

FAVV: Import en export
Administratief Centrum Kruidtuin (Food Safety Center)
Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel
Tel. 02 211 82 11 - import.export@favv.be

Mag ik tropische planten houden, invoeren of verkopen?

Sinds 1974 gelden internationaal een aantal strenge afspraken over de handel in bedreigde dieren. Deze overeenkomst wordt CITES genoemd, wat een afkorting is voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. In het Nederlands: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.

Meer info vindt u op CITES. Met ook de lijst van beschermde dieren en planten (de CITES Appendices).

Bij verkoop van bepaalde diersoorten horen dus ook de nodige vergunningen en certificaten. Meer info kan u krijgen bij:

FOD Volksgezondheid en Leefmilieu - Dienst CITES BE
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel
Tel. 02 524 74 04

Delen: