Rassenlijsten

Inschrijving van een ras op de Nationale of de Gemeenschappelijke rassenlijsten van landbouw of groentegewassen laat toe van het ras te vermeerderen en te verhandelen in België.

Inschrijving van een ras op de Gemeenschappelijke rassenlijsten van landbouw of groentegewassen laat toe van het ras te vermeerderen en te verhandelen in de EU-lidstaten.

Om ingeschreven te worden op de Nationale rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen dient het ras, na aanmelding in één van de Gewesten, met succes de nodige officiële onderzoeken te hebben doorlopen betreffende: Naamgeving en Onderscheidbaarheid, Homogeniteit en Bestendigheid (OHB); voor de landbouwgewassen, inclusief de industriële cichorei, komt daar bovenop het officiële onderzoek betreffende Cultuur- en GebruiksWaarde (CGW). Als voor de OHB- en CGW-onderzoeken door de aanvrager twee verschillende zaadmonsters aangeleverd worden moet ook een conformiteitstest (CF) uitgevoerd worden.

Om ingeschreven te worden op de Gemeenschappelijke rassenlijst dient het ras ingeschreven te zijn in één van de EU-lidstaten; de Gemeenschappelijke rassenlijsten zijn bijgevolg de samenvoegingen van de EU-lidstaten rassenlijsten.

Nationale rassenlijsten

Bulletins kweekproducten en nationale rassencatalogi

Het bulletin der kweekproducten en van de nationale rassencatalogi is een gemeenschappelijke publicatie van de Federale Overheidsdienst Economie bevoegd voor het kwekersrecht en de regionale overheidsdiensten bevoegd voor de officiële rassenlijsten en bundelt alle informatie betreffende de aanvragen voor kwekersrechtbescherming en voor opname op de nationale rassenlijsten, inclusief de opvolging van de voorgestelde rasbenamingen.

Bulletins der kweekproducten en van de Nationale Rassencatalogi

Contactpersonen

De bevoegdheden verbonden aan de Rassenlijsten voor landbouw- en groentengewassen vallen onder de Gewesten.

Vlaamse Gewest

Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II laan 35, bus 40, 1030 Brussel
Cindy Boonen, cindy.boonen@lv.vlaanderen.be
Rassenlijsten

Ministerie van het Waals Gewest

Service public de Wallonie (SPW ARNE) 
Direction de la Qualité et du Bien-Être Animal (DQBEA)

Bât. Place-2ème étage - Chaussée de Louvain 14 - 5000 Namur
Nicolas Constant, Tel. 081 64 96 08, catalogue.varietes@spw.wallonie.be
Agriculture Wallonie

 

De bevoegdheid van het kwekersrecht valt onder de Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Dienst voor de Intellectuele Eigendom
City Atrium C - Vooruitgangstraat 50 - B-1210 Brussel
Shannah Boens, Tel. 02 277 82 68, piie.kwcov@economie.fgov.be
Kwekersrecht

Delen: