Perceelsgebonden steun

Op deze pagina vindt u alle informatie terug over subsidies die gekoppeld zijn aan de aangifte van percelen. Naast de basisbetaling en de vergroeningspremie die worden toegekend als directe steun, kan u ook steun aanvragen voor  pijler 2-maatregelen zoals de agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en plattelandsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de perceelsaangifte. Sinds 2020 is het ook mogelijk om een subsidie voor brede weersverzekering aan te vragen.  Meer informatie vindt u op volgende pagina’s:

Steun voor investeringen en vestigingen

Naast de perceelsgebonden subsidies verleent het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steun aan de particuliere land- en tuinbouwer, verenigingen en coöperaties van land- en tuinbouwers. Daarnaast biedt ze ook steun bij niet-productieve investeringen, overname van kleine landbouwondernemingen en planten-/dierenziekten of besmettingen (vb fipronilcrisis).

Meer informatie

Als u meer informatie wenst kan u zich wenden tot de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen

luchtfoto percelen

Delen: