Perceelsgebonden steun

Op deze pagina vindt u alle informatie terug over subsidies die gekoppeld zijn aan de aangifte van percelen. Naast de basisinkomenssteun, de herverdelende inkomenssteun, de steun voor jonge landbouwer, steun uit de reserve en de ecoregelingen die worden toegekend als directe steun, kan u ook steun aanvragen voor maatregelen zoals de agromilieuklimaatmaatregelen, beheerovereenkomsten en plattelandsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de perceelsaangifte. Sinds 2020 is het ook mogelijk om een subsidie voor brede weersverzekering aan te vragen.  Meer informatie vindt u op volgende pagina’s:

Vorige campagnes

Campagne 2022: Perceelsgebonden pre-ecoregelingen en vergroeningspremie

Steun voor investeringen en vestigingen

Naast de perceelsgebonden subsidies verleent het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steun aan de particuliere land- en tuinbouwer, verenigingen en coöperaties van land- en tuinbouwers. Daarnaast biedt ze ook steun bij niet-productieve investeringen, overname van kleine landbouwondernemingen en planten-/dierenziekten of besmettingen (vb fipronilcrisis).

Meer informatie

Als u meer informatie wenst kan u zich wenden tot het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Agentschap Landbouw en Zeevisserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.

Zie ook: Presentaties en video-opnames infosessies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 (informatie onder voorbehoud)

luchtfoto percelen

Delen: