Rampen, weersverzekering en crisismaatregelen

Landbouwrampen

Klimatologische veranderingen hebben de laatste jaren uitzonderlijke weersfenomenen met zich meegebracht. Zo waren er de erkende landbouwrampen droogte en vorst 2017 en de droogte in 2018.  Meer informatie over wat u als land- of tuinbouwer moet doen als er door uitzonderlijke weersomstandigheden teeltschade optreedt, vindt u op de webpagina die de procedure van een landbouwramp beschrijft.

Brede weersverzekering

Land- en tuinbouwondernemers worden geconfronteerd met diverse risico's, omdat hun productie vooral in open lucht gebeurt en dus onderhevig is aan de weersomstandigheden.

Gezien de klimatologische evolutie en de verdere afbouw van het rampenfonds, voorziet de Vlaamse Overheid in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector.

Klik door om als Land- en tuinbouwer of als Verzekeraar meer te weten te komen over de subsidie voor de brede weersverzekering.

Crisismaatregelen landbouw COVID-19

Contact

Meer informatie: neem contact op met de buitendienst Inkomenssteun in uw provincie

Delen: