Rampen, weersverzekering en crisismaatregelen

Landbouwrampen

Klimatologische veranderingen hebben de laatste jaren uitzonderlijke weersfenomenen met zich meegebracht. Zo waren er de erkende landbouwrampen van de droogte en vorst in 2017, en de droogte in 2018.

Brede weersverzekering

Land- en tuinbouwondernemers worden geconfronteerd met diverse risico's, omdat hun productie vooral in open lucht gebeurt en dus onderhevig is aan de weersomstandigheden.

Gezien de klimatologische evolutie en de verdere afbouw van het rampenfonds, voorziet de Vlaamse Overheid in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector.

Delen: