Opstart, overname, of stopzetting van een bedrijf

Laat u goed informeren en begeleiden als u een landbouwbedrijf wil opstarten, overnemen of stopzetten.

Op deze pagina:

Begeleiding

Om een optimale start van uw bedrijf te realiseren, moet u rekening houden met alle aspecten, zowel financieel, juridisch als sociaal, die met een bedrijfsovername gepaard gaan. Door de steeds toenemende schaalgrootte van de bedrijven, de complexere bedrijfsstructuren, de toenemende maatschappelijke vereisten en de steeds meer omvattende regelgevingen is het te overwegen om u hierbij te laten begeleiden door specialisten.

Indien u een biologisch bedrijf overneemt of wenst op te starten, is een goede begeleiding cruciaal. Win tijdig advies in over de omschakeling.

Denkt u aan korte keten, dan kunt u voor informatie en advies terecht bij het Steunpunt korte keten.

Als starter kunt u met uw vragen over de overname op administratief vlak terecht bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Investeringen

Voor uw vragen over VLIF-opstartsteun (waaronder VLIF-steun voor overname aandelen), neemt u contact op.

Klantnummer en overnames

Voor uw vragen over klantnummer en overnames, neemt u contact op met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij:

 • Klantnummer aanvragen
  Het klantnummer en bijhorende identificatiegegevens worden doorgegeven aan de andere afdelingen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, aan de Vlaamse Landmaatschappij en aan de Algemene Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie. Onder bepaalde voorwaarden wisselt het agentschap uw gegevens ook uit met derden. Meer informatie vindt u op de pagina Gegevensbescherming.
 • Overname melden

VLIF-overnamesteun wordt aangevraagd als natuurlijke persoon, waarbij de aanvrager nog niet als landbouwer is geïdentificeerd in de databank van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Als u in  aanmerking wil komen voor VLIF-steun moet u de mededeling van de selectieprocedure afwachten om een landbouwernummer aan te vragen.

Bedrijfsmanagement

Naast een goede begeleiding is het essentieel dat u van in het begin een goed en professioneel bedrijfsmanagement nastreeft. Twee essentiële hulpinstrumenten vindt u in de vorm van:

 • Bedrijfseconomische boekhouding
  Een goede bedrijfseconomische boekhouding geeft u inzicht in de financiële situatie en de rendabiliteit van uw bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken (teelt, diersoort, neventak). Dankzij een aantal zeer belangrijke technisch-economische kengetallen kan u elke bedrijfstak beter beoordelen en dus ook uw bedrijf beter leiden.
 • Het e-loket Landbouw en Visserij
  Zodra uw bedrijf actief is, vindt u op het e-loket Landbouw en Visserij steeds een overzicht van uw identificatiegegevens, rechten, afrekeningen en betalingsgegevens, ... U kunt er ook allerlei aanvragen elektronisch indienen, zoals uw jaarlijkse verzamelaanvraag. Dankzij de automatische foutencontrole op de e-loket aanvragen, daalt ook het risico op fouten.

Problemen? Misschien kan Boeren op een Kruispunt helpen? Deze vzw krijgt onder andere van de Vlaamse overheid steun om land- en tuinbouwers met ernstige financiële, juridische of psychosociale moeilijkheden te ondersteunen.

Overname

Als u uw bedrijf overlaat moet u dit melden aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Deze zorgt voor de registratie van de overname en geeft ze door aan de andere afdelingen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en aan de Vlaamse Landmaatschappij.

Een bedrijfsovername gebeurt meestal in familiale kring. Wanneer u overweegt om het ouderlijk bedrijf over te nemen, zijn er naast de economische en financiële afspraken ook de Sociale aspecten. Een goede verstandhouding met partner, familieleden en derden (leveranciers, afnemers, integratoren) is daarom erg belangrijk. Zij vormen als het ware de basis voor een goed verloop van het hele proces van de bedrijfsovername.

U kunt de datum van overname meestal in overleg met de overlater bepalen waardoor er enige flexibiliteit is.

Tijdens de Veetournee 2019 stond het thema “Generatiewissel bij land- en tuinbouwondernemingen” op het programma. Pieter Souffriau, advocaat bij advocatenkantoor Tiberghien, gaf een toelichting over de juridische en de fiscale aspecten van een generatiewissel. De toelichting bevatte praktische tips en voorbeelden. Deze werden samengevat in het artikel Generatiewissel: Hoe begin ik er aan?.

Volledige bedrijfsovername

Volgende documenten moet u in orde brengen voor volledige bedrijfsovername.

 • Overnamecontract
 • Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Gedeeltelijke bedrijfsovername

Volgende documenten en formaliteiten moet u in orde brengen voor een gedeeltelijke bedrijfsovername.

 • Overnamecontract
 • Contract van maatschap
 • Identificatie van een landbouwer
 • Overdracht van exploitaties, rechten, overeenkomsten, ...

Overige te vervullen formaliteiten

Ongeacht of de bedrijfsovername volledig of gedeeltelijk is, zal u - afhankelijk van uw situatie en type bedrijf - nog andere formaliteiten moeten vervullen.

Delen: