BTW-nummer

Wat?

De landbouwer/onderneming moet de activatie van zijn ondernemingsnummer als BTW-nummer aanvragen.

Wanneer u landbouwactiviteiten gaat uitoefenen in de vorm van een vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) moet het ondernemingsnummer geactiveerd worden als BTW-nummer. De landbouwers die deel uitmaken van deze VVZRL moeten eveneens hun BTW-nummer als ondernemingsnummer activeren.

Waar en wanneer?

U moet zich richten tot de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit van de Federale overheidsdienst Financiën. Aan de hand van uw adresgegevens vindt u het BTW-kantoor waar u terecht kan. Het kantoor zal vervolgens het ondernemingsnummer activeren als BTW-identificatienummer en de belastingplichtige wordt hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekende brief.

U doet dit nà de toekenning van het ondernemingsnummer en vóór het begin van de activiteit.

Delen: