Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Wat?

Als overnemer bent u verplicht om u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar keuze.

Voor wie?

Voor iedereen. Als u voordien loontrekkende was, gaat het om een nieuwe aansluiting. Was u voordien landbouwhelper, dan gaat het om een overgang naar zelfstandig landbouwer.

Waar en wanneer?

U bent verplicht om binnen de 90 dagen na de start aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar keuze.

U kunt contact nemen met een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen of met de Nationale Hulpkas.

Opmerking

Voor het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds moet u een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds als landbouwer kunnen voorleggen. Dit document moet u bij de VLIF-aanvraag voegen. Om voor VLIF-steun in aanmerking te kunnen komen, is het ook van belang ieder kwartaal voldoende hoge sociale bijdragen te betalen waaruit een voldoende zelfstandige economische activiteit blijkt. Personen die vrijgesteld zijn van het betalen van sociale bijdragen worden niet aanvaard als landbouwer bij het VLIF.

Delen: