Melding aan de leveranciers van goederen en diensten

Op deze pagina:

Heffing op waterverontreiniging en op de winning van grondwater

Als u in Vlaanderen water afneemt van een openbaar waterdistributienet, over een eigen waterwinning beschikt of water loost, dan moet u een heffing op waterverontreiniging betalen.

Als u beschikt over een grondwaterwinning van ten minste 500 m³, dan moet u een heffing op de winning van grondwater betalen. Elke grondwaterwinning waarvan de exploitatie aan de heffing is onderworpen en elke vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater.

Met het aangifteformulier van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geeft u zowel de heffing op de waterverontreiniging als de heffing op de winning van grondwater aan.

Valt u als landbouwer die onder de heffingsplicht, dan moet u jaarlijks vóór 15 maart de aangifte indienen.

Als landbouwer moet u de aangifte indienen bij de Mestbank van de VLM. 

Als tuinbouwer dient u rechtstreeks een aangifte in bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De bedrijfswijzigingen m.b.t. de heffing op waterverontreiniging of de heffing op de winning van grondwater moeten worden doorgegeven aan (VMM).

Een bedrijfsovername of stopzetting van het bedrijf, moet u melden aan de afdeling Economisch Toezicht van VMM.

Grondwaterwinning

Als u grondwaterwinningen (en/of andere eigen waterwinningen) in gebruik neemt of stopzet, dan moet u dat binnen de 2 maanden na ingebruikname of stopzetting melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Vergunning energieproducten en elektriciteit

U kunt een vergunning ‘energieproducten en elektriciteit’ aanvragen voor vrijstelling van betaling van accijnzen op aardgas, zware stookolie, diesel, kolen, elektriciteit e.a. uitsluitend gebruikt voor land- en tuinbouw. De overlater meldt de stopzetting. Als overnemer vraagt u een nieuwe vergunning aan. Meer informatie kunt u krijgen bij de Gewestelijke directie der douane en accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Vergunning "Mengen van energieproducten"

Rendac

U kunt het abonnement met het vilbeluik Rendac overnemen. De bedrijfsovername meldt u schriftelijk met volgende gegevens:

  • naam van de overdrager en overnemer
  • datum van de overdracht
  • adresgegevens
  • BTW-nummer(s)
  • Aansluitingsnummer RENDAC

Wanneer het gaat om een splitsing van het bedrijf moet u een apart nummer aanvragen.

Rendac N.V.
Fabriekstraat 2
9470 Denderleeuw
Tel. 053 64 02 11
Rendac

Delen: