Ondernemingsnummer

Wat?

Een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), waardoor  een ondernemingsnummer wordt toegekend. 

Het ondernemingsnummer vervangt de vroegere BTW-nummers. Als men BTW-plichtig is, is het ondernemingsnummer ook het BTW-nummer van de onderneming. De onderneming moet zich dan wenden tot de BTW-administratie, zodat deze instantie het ondernemingsnummer kan activeren als BTW-nummer.

Voor wie?

Voor landbouwers ook als ze geen handelsactiviteiten uitoefenen. De landbouwer wordt dan beschouwd als niet-handelsonderneming naar privaat recht.

Ook wanneer men landbouwactiviteiten gaat uitoefenen in de vorm van een vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) is een inschrijving in de KBO nodig. De VVZRL krijgt een ondernemingsnummer (door de BTW of RSZ). Ook de landbouwers die deel uitmaken van deze VVZRL moeten zijn ingeschreven in de KBO en over een eigen ondernemingsnummer beschikken.

Ondernemingen-natuurlijk persoon moeten via een erkend ondernemingsloket ingeschreven worden. Dit houdt in dat elke landbouwer (onderneming-natuurlijk persoon) die deel zal uitmaken van de VVZRL, vóór de inschrijving van de VVZRL bij de BTW (of RSZ) over een ondernemingsnummer moet beschikken. Wanneer de landbouwer (onderneming-natuurlijk persoon) nog geen ondernemingsnummer zou hebben moet hij zich vooraf laten inschrijven in de KBO bij een erkend ondernemingsloket.

Waar en wanneer?

U neemt vóór de start van de onderneming contact op met een erkend ondernemingsloket.

Delen: