Gewasbeschermingsmiddelen

Het is belangrijk dat u zich goed informeert over de erkende gewasbeschermingsmiddelen, over de bewaring en het correct gebruik ervan, de aanvraag tot erkenning als gebruiker, ...

Zie ook: erkenning en milieuvriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Meer informatie: website (nieuw venster): Fytoweb

Gebruik bij derden

Gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik van klasse A mogen enkel gebruikt worden door erkende gebruikers of door land- of tuinbouwers op hun eigen bedrijf. Voor toepassing bij derden moet een erkenning worden gevraagd aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zie Fytoweb

Keuring van spuittoestellen

Alle spuittoestellen om in vloeibare vorm gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik toe te dienen op het Belgische grondgebied moeten worden gekeurd. De verkoop van een spuittoestel (nieuw of tweedehands) moet steeds binnen 30 dagen door de verkoper aan de keuringsdienst schriftelijk worden gemeld. Dus bij een bedrijfsovername waarbij ook het spuittoestel wordt overgedragen, moet de overlater dit verplicht melden.

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
Technologie en Voeding – Agrotechniek
Dienst Keuring Spuittoestellen
Burgemeester Van Gansberghelaan 115 bus 1
9820 Merelbeke
Tel 09 272 27 57 - 09 272 28 00
keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be

Meer informatie: Keuring Spuittoestellen

Delen: