Meldingen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)

Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)

De overname, de stopzetting of de verhuis van een bedrijf met rundvee, varkens, schapen, geiten, hertachtigen of pluimvee, moet steeds worden gemeld bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ-Vlaanderen). U gebruikt hiervoor het registratieformulier of de beslagfiche dat u kunt aanvragen bij de Dienst Identificatie en Registratie van DGZ-Vlaanderen.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Het FAVV is bevoegd voor verschillende erkenningen en vergunningen. U neemt hiervoor contact op met de dienst Primaire Productie van de Provinciale Controle Eenheid (PCE) van uw provincie.

Voorbeelden van erkenningen en vergunningen zijn:

Dierlijke productie

  • erkenning voor de verwerking van melk
  • erkenning rechtstreekse verkoop van zuivelproducten aan de consument
  • registratie van uitzonderlijke plaatsen waar slachtverrichtingen gebeuren
  • erkenning voor thuisverwerking
  • sanitaire attesten voor leghennen- en varkenshouderij

Plantaardige productie

  • aanvragen registratienummer (sierteelt, tuincentra, boomkwekerijen)
  • aanvragen plantenpaspoort (sierteelt, boomkwekerijen)
  • telers die een erkenning hebben voor de vermeerdering van teeltmateriaal (zaad- en pootgoed)
  • erkenning van handelaars en bereiders van aardappelen (verpakking, schillen, verwerking)
  • vergunning voor het mengen van veevoeders op het eigen bedrijf. De overnemer moet een mengvergunning op zijn naam aanvragen. Als de landbouwers-zelfmengers ook het convenant “Laagfosfor-voeder” hebben ondertekend, moet die vergunning ook opnieuw aangevraagd worden bij de VLM.
Delen: