Overdracht nutriëntenemissierechten en beheerovereenkomsten VLM

Nutriëntenemissierechten

Nutriëntenemissierechten zijn mestproductierechten, kortweg NER-D genaamd. Ze geven het maximaal aantal dieren weer die u op een bedrijf op jaarbasis mag houden. De Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kent u NER-D toe.

U moet de overdracht melden aan de VLM ten laatste de dag vóór de overnamedatum via het daartoe bestemde Formulier. Het is belangrijk dat u tijdig contact opneemt met VLM

Meer informatie: Nutriëntenemissierechten

Beheerovereenkomsten

Als landbouwer kunt u met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een beheerovereenkomst sluiten. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap.

U kunt de beheerovereenkomst overnemen. De overlater meldt dit aan de VLM via een overnameformulier.

Als u de beheerovereenkomst niet overneemt, moet de overlater de stopzetting melden via een ander formulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de VLM. 

Meer informatie: Beheerovereenkomsten

Delen: