Pacht

Bij de overname van een bedrijf, worden de gronden meestal mee overgedragen. Hiervoor is in principe steeds de schriftelijke voorafgaande toestemming nodig van de eigenaar-verpachter. In enkele specifieke gevallen is dit niet vereist.

De actuele pachtprijscoëfficiënten en enkele veelgestelde vragen over de pachtwet vindt u in de rubriek Pacht(prijzen).

Voor meer informatie over erfpacht, landpacht en opstal neemt u het best contact met uw notaris, een beroepsorganisatie, een gespecialiseerd adviesbureau of een jurist.

Delen: