Gedeeltelijke bedrijfsovername

Op deze pagina:

Overnamecontract

Het overnamecontract is een onderhandse akte, opgesteld tussen de overlater(s) en de overnemer(s), in minstens zoveel exemplaren als er partijen zijn. Het bevat de voorwaarden verbonden aan de overname van de bedrijfsbekleding van een land- of tuinbouwbedrijf, de overdracht van pachten, productierechten, gebruik van gebouwen e.a.

Samenuitbatingscontract of contract van maatschap

De overname kan gebeuren door 1 of meerdere personen. Dit kan als een vennootschap of in samenuitbating. Goede afspraken maken zijn hierbij essentieel om tot een vlotte samenwerking te komen. Naast het overnamecontract maakt u dan ook een samenuitbatingscontract of contract van maatschap met de regels en afspraken voor de samenuitbating.

U bent niet verplicht het contract van maatschap te laten registreren maar het is wel aangewezen.

Aanvragen klantnummer

Als u nog niet geregistreerd bent als landbouwer bij het Departement Landbouw en Visserij, dan moet u een klantnummer aanvragen met het formulier 'Identificatie van een landbouwer'.

Overname van exploitatie, rechten, overeenkomsten, ...

Als u het bedrijf slechts gedeeltelijk overneemt, moet de overdracht van exploitaties, betalingsrechten, premierechten voor zoogkoeien en agromilieuverbintenissen via afzonderlijke formulieren gebeuren.

 • Identificatie van een exploitatie
  Als uw exploitatie nog niet is geïdentificeerd, dan moet u een exploitatienummer aanvragen.

 • Overname van een exploitatie
  Als u een bestaande exploitatie overneemt, dan moet u de overname melden. Het formulier voor de overname van een exploitatie is gepersonaliseerd en bevat reeds voorgedrukte informatie. U vraagt dit formulier daarom op bij de buitendienst.

 • Overdracht van betalingsrechten
  Een overdracht van betalingsrechten kan uitsluitend digitaal worden ingediend via het e-loket. De indieningsdatum geldt als overnamedatum. De overnemer moet de betalingsrechten in gebruik hebben op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag om deze te kunnen activeren.

 • Overdracht van premierechten voor zoogkoeien
  De overdracht van premierechten voor zoogkoeien kan uitsluitend digitaal worden ingediend via het e-loket tijdens de daartoe voorziene periode (einddatum 30 november). Overdrachten van rechten ingediend na de uiterste datum worden niet meer aanvaard. De premierechten komen pas op 1 januari van de volgende campagne op naam van de overnemer te staan.

 • Overdracht van agromilieuverbintenissen
  Eén of meerdere agromilieuverbintenissen kunnen worden overgedragen via het formulier ‘Overdracht van agromilieuverbintenissen bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht’. Dit formulier vindt u terug onder Extra Formulieren

Delen: