Extra formulieren

Hier vindt u alle formulieren terug voor de campagne 2023 waarvan in de verschillende fiches sprake is:

Formulier ‘Aankoop-/verkoopcontract vlas 2024 met bestemming VLS’ (versie 2023): dit formulier kan dan worden gebruikt om het contract op te maken in het najaar 2023. Hierbij kan het perceel reeds worden gelokaliseerd aan de hand van de GPS coördinaten. Het perceelsnummer kan echter in 2024 pas worden ingevuld en het formulier ingediend samen met de verzamelaanvraag 2024. --> Dit formulier zal later worden toegevoegd

 

 

 

 

 

 

Delen: