Extra formulieren

Hier vindt u alle formulieren terug waarvan in de verschillende fiches sprake is:

Formulier ‘Aankoop-/verkoopcontract vlas 2023 met bestemming VLS’ (versie 2022): dit formulier kan dan worden gebruikt om het contract op te maken in het najaar 2022. Hierbij kan het perceel reeds worden gelokaliseerd aan de hand van de GPS coördinaten. Het perceelsnummer kan echter in 2023 pas worden ingevuld en het formulier ingediend samen met de verzamelaanvraag 2023. --> Dit formulier zal later worden toegevoegd

 

 

 

 

 

 

Delen: