Verzamelaanvraag

Ga naar het e-loket:

De verschillende thema’s van de verzamelaanvraag

Voor het invullen van de verzamelaanvraag staat alle informatie ter beschikking op onze website. Hieronder vindt u de rechtstreekse link naar volgende pagina’s waar u bovenaan de pagina ook telkens een brochure terugvindt. Op de algemene themapagina’s kunt u ook telkens de betrokken Vlaamse wetgeving terugvinden.

Webinar

Hier vindt u alles terug in verband met het webinar van 25 februari 2022:

Formulieren

Het voorbereidingsdocument van uw persoonlijke verzamelaanvraag werd u eind februari bezorgd per post. Het invullen van het formulier gebeurt op het e-loket.

Alle andere noodzakelijke formulieren en bijlagen kunnen ingevuld of toegevoegd worden aan uw elektronische aanvraag. Indien het niet mogelijk is om de meldingen op e-loket in te brengen, kunt u gebruik maken van de formulieren voor de verzamelaanvraag 2022 (bv. wijzigingen, mechanische onkruidbestrijding teeltfiche, mestwet, verklaring op eer, teeltmelding hennep, …).

Interregionale en buitenlandse landbouwers

Waalse en buitenlandse landbouwers met landbouwgronden in Vlaanderen kunnen eveneens steun aanvragen op deze percelen. Bent u een Waalse landbouwer met gronden in Vlaanderen dan kunt u best de fiche 'Interregionale landbouwer' op volgende pagina aandachtig doornemen:

Nederlandse landbouwers kunnen inloggen op het e-loket en hun verzamelaanvraag volledig elektronisch indienen. Ook de wijzigingen kunnen op het e-loket worden ingediend.

Andere buitenlandse landbouwers kunnen indienen op papier of een volmacht geven aan iemand die in Vlaanderen een e-ID heeft en kan inloggen op e-loket.

Gegevensuitwisseling

Welke gegevens het departement opvraagt, zijn wettelijk bepaald. Bepaalde gegevens moeten wettelijk worden vrijgegeven, zoals de uitbetaalde EU-steun, andere persoonsgegevens mogen enkel worden uitgewisseld in welbepaalde en gemachtigde gevallen.

Hoe gaat het departement om met de gegevens van de verzamelaanvraag? Dit vindt u terug in de volgende fiche:

De meest recente informatie over gegevensuitwisseling door het Departement Landbouw en Visserij, voor welke doeleinden en de lijst met machtigingen kunt u steeds raadplegen op de webpagina Gegevensuitwisseling.

Wetgeving

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over de verzamelaanvraag kunt u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, bij het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.

Delen: