Verzamelaanvraag

Ga naar het e-loket:

De verschillende thema’s van de verzamelaanvraag

Voor het invullen van de verzamelaanvraag staat alle informatie ter beschikking op onze website. Hieronder vindt u de rechtstreekse link naar volgende thema’s. Op de betrokken pagina’s vindt u telkens bovenaan de pagina een brochure terug met de fiches omtrent dit thema. Op de algemene themapagina’s vindt u binnenkort ook de betrokken Vlaamse wetgeving.

Formulieren

Het voorbereidingsdocument van uw persoonlijke verzamelaanvraag wordt u eind februari bezorgd per post. Het invullen van het formulier gebeurt op het e-loket.

Alle andere noodzakelijke formulieren en bijlagen kunnen ingevuld of toegevoegd worden aan uw elektronische aanvraag. Indien het niet mogelijk is om de meldingen op e-loket in te brengen, kunt u gebruik maken van de formulieren voor de verzamelaanvraag 2024 (bv. wijzigingen, mechanische onkruidbestrijding teeltfiche, teeltmelding hennep, …).

Interregionale en buitenlandse landbouwers

Waalse en buitenlandse landbouwers met landbouwgronden in Vlaanderen kunnen eveneens steun aanvragen op deze percelen. Bent u een Waalse landbouwer met gronden in Vlaanderen dan kunt u best de fiche 'Interregionale landbouwer' op volgende pagina aandachtig doornemen:

Nederlandse landbouwers kunnen nu ook inloggen via technische diensten EIDAS op het e-loket en hun verzamelaanvraag volledig elektronisch indienen. Ook de wijzigingen kunnen op het e-loket worden ingediend.

Buitenlanders die beschikken over een BIS-nummer (identificatienummer voor niet-Belgen) en een federaal token, kunnen eveneens inloggen op het e-loket. 

Andere buitenlandse landbouwers kunnen indienen op papier of een volmacht geven aan iemand die in Vlaanderen een e-ID heeft en kan inloggen op e-loket.

Gegevensuitwisseling

Welke gegevens het agentschap opvraagt, zijn wettelijk bepaald. Bepaalde gegevens moeten wettelijk worden vrijgegeven, zoals de uitbetaalde EU-steun, andere persoonsgegevens mogen enkel worden uitgewisseld in welbepaalde en gemachtigde gevallen.

Hoe gaat het agentschap om met de gegevens van de verzamelaanvraag? Dit vindt u terug in de volgende fiche:

De meest recente informatie over gegevensuitwisseling door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, voor welke doeleinden en de lijst met machtigingen kunt u steeds raadplegen op de webpagina Gegevensuitwisseling.

Wetgeving

Van zodra de Vlaamse regering de wetgeving heeft goedgekeurd, zal deze hier worden gepubliceerd.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over de verzamelaanvraag kunt u zich wenden tot het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, bij het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Agentschap Landbouw en Zeevisserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.

Delen: