Biologische landbouw

De Vlaamse overheid erkent de biologische landbouw als partner in een duurzame toekomst.

Logo bio

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij verleent subsidies, erkent de controleorganen en coördineert de reglementering. De term "bio" is wettelijk beschermd. Enkel gecontroleerde bedrijven mogen er gebruik van maken. De biologische productiemethode valt immers onder een strikte reglementering. Onder bepaalde voorwaarden zijn er uitzonderingen waarvoor vergunningen kunnen aangevraagd worden.

Sinds 1 april 2014 is een regeling over bedrijfsadvisering van toepassing die landbouwers en land- en tuinbouwscholen toelaat om advies over biologische landbouw in te winnen. De regelgeving werd gewijzigd met ingang van 1 april 2019. 

Indien u als landbouwer wenst om te schakelen naar biologische landbouw, dan is het zeer belangrijk dat u correct advies inwint over de omschakeling en over de afzet van uw producten in de keten. Bent u reeds gestart als biologisch landbouwer, dan is kennis- en ervaringsuitwisseling met collega-landbouwers cruciaal.

De Vlaamse overheid steunt daarom de projecten Bio zoekt Boer, Bio zoekt Keten (die u adviseren over de omschakeling van uw bedrijf en de vermarkting en afzet van uw product) en het project biobedrijfsnetwerken die kennisuitwisseling stimuleert. 

Indien u een bedrijf overneemt of opstart, kan u voor algemene informatie een kijkje nemen op de digitale overnamebrochure.

Strategisch plan biologische landbouw 2023-2027

Het strategische vijfjarenplan stippelt de strategie uit voor de biologische landbouwproductie in Vlaanderen voor de periode 2023-2027. Het plan geeft invulling aan de bio-doelstelling van de Europese “Van boer tot bord” strategie en formuleert 5*5%-groeiambities op maat van de Vlaamse biolandbouw. Het plan is het resultaat van een brede consultatieronde en samenwerking tussen het Departement Landbouw en de verschillende stakeholders van de biologische landbouw in Vlaanderen.

Strategisch plan biologische landbouw 2023-2027

Zie ook

Delen: