Welbevinden

Actieplan welbevinden

Waar kan u terecht als het even minder goed gaat? Hier leest u waar u hulp kan vragen.

Actieplan welbevinden voor de land- en tuinbouw

‘Samen zorgen we voor de boer’

Dit actieplan is het resultaat van een intensief participatief traject, waaraan zowel landbouw(st)ers, de Vlaamse overheid, de beroepsorganisaties als organisaties buiten de landbouwsector hebben deelgenomen. Het plan is een bundeling van tot nu toe verzamelde engagementen die erop gericht zijn het welbevinden van de Vlaamse land- en tuinbouw(st)ers te verbeteren.

Organisaties die hun actie mee opgenomen willen hebben, kunnen dit aangeven door contact op te nemen met info@lv.vlaanderen.be

Jaarlijkse netwerkmomenten zullen de dynamiek van dit actieplan levend houden. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij zal deze netwerking organiseren. 

Tijdens deze netwerkmomenten kunnen actoren met elkaar in contact komen en kunnen zij rond specifieke thema’s met elkaar in gesprek gaan. Er zal hierbij specifieke aandacht gegeven worden aan het verbinden van de reguliere zorg en hulpverlening en de landbouwsector.

Samen weven we een stevig en zorgzaam netwerk voor onze land- en tuinbouwers.

Welbevinden en erfbetreders

Een aantal organisaties van erfbetreders heeft welbevinden het engagement genomen om bij hun contact met de landbouwers speciale aandacht te hebben voor hun welbevinden en hen indien mogelijk te ondersteunen bij het doorverwijzen naar ondersteuning bij eventuele zorgen of problemen.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft in overleg met de organisaties van erfbetreders een flyer uitgewerkt met als titel ‘Samen zorgen wij voor de boer’ waarin een aantal tips worden meegegeven die nuttig kunnen zijn als je als erfbetreder een bezoek brengt aan de landbouwer.

Raadpleeg deze flyer.

Zit u (niet) goed in uw vel?

welbevinden

Af en toe voelen mensen zich minder goed. En dat is oké. Het leven is nu eenmaal een heuvelachtig landschap met zijn hoogtes en zijn laagtes. Iedereen maakt dit mee, niemand ontsnapt eraan, dus ook niet aan ongelukkige gevoelens.

Het is wel van groot belang om niet te lang met dit neerslachtige gevoel te blijven rondlopen. Zo komt u vast te zitten in een negatieve spiraal waardoor het steeds moeilijker wordt om u beter te voelen en het steeds lastiger wordt om hulp te vragen en toe te laten. Twijfel dus niet en vraag op tijd hulp.

Goed gevoel werkt beter

Wanneer mensen zich goed voelen, geeft dit vaak een boost en presteert men ook beter. Ondernemerschap en de eigen persoon, met gevoelens en gedachten, zijn immers onafscheidelijk.

Als het op professioneel vlak niet optimaal verloopt maar u heeft een luisterend oor of iemand waar u terecht kan, of u voelt zich persoonlijk wel goed in uw vel, dan wordt het vaak wel snel duidelijk wat de weg kan zijn naar professionele ondersteuning. Maak daar dan zeker gebruik van en zet de nodige stappen naar ondersteuning.

Als het op persoonlijk vlak minder goed gaat, is het minder duidelijk hoe de problemen aan te pakken Daar bent u niet alleen in. Uit een studie van ILVO blijkt het volgende:

‘Minder dan de helft van de landbouw(st)ers is geneigd hulp te zoeken bij problemen. Landbouw(st)ers zijn eerder geneigd hulp te zoeken voor problemen op het bedrijf (41%) dan voor persoonlijke problemen (24%). Slechts ongeveer 1 op 3 landbouw(st)ers vindt makkelijk de juiste hulp.’

Het is echt belangrijk om stress en andere negatieve gevoelens op tijd aan te pakken, en daar staat u niet alleen voor.

Checkjezelf.be!

Op de website Check Jezelf kunt u terecht voor een heel aantal tips rond onder meer veerkracht, stress, burn-out, eenzaamheid angst en verlies.

Ondersteuning bij welzijnsvragen

Uw huisarts (of de huisarts van wacht)

De huisartsenvereniging Domus Medica heeft zich geëngageerd om extra aandacht te besteden aan het welbevinden van de land- en tuinbouw(st)ers als zij op consultatie komen.

Boeren op een Kruispunt (BoeKr)

Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood. Deze organisatie heeft tot doel om alle Vlaamse land- en tuinbouwers te begeleiden bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. De hulp van Boeren op een Kruispunt is gratis, 24/7 bereikbaar (ook na de kantooruren) en biedt interne en externe hulp aan. De medewerkers van Boeren op een Kruispunt gaan voor een integrale, toekomstgerichte begeleiding van uw gezin, uw bedrijf en uzelf, zonder te zoeken naar oorzaken en schuldigen en dit in volledige discretie.

Negen interne adviseurs kunnen u adviseren, onder andere op bedrijfsvlak, daarbovenop kunnen dertien externe, freelance psychologen bijkomend ingeschakeld worden voor mentale ondersteuning. Daarnaast staan ook nog een dertigtal vrijwilligers klaar waar nodig.

Boeren op een Kruispunt kunt u bereiken:

Lokale initiatieven

 • het Sociaal Huis/OCMW
  • Neem telefonisch contact op met het sociaal huis van uw gemeente.
 • de Dienst Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen
  • Neem telefonisch contact op met uw ziekenfonds of neem een kijkje op hun website voor hun aanbod
 • het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) uit uw regio:

In reeds heel wat gemeenten bundelen bovenstaande partners hun krachten in een samenwerkingsverband 'Geïntegreerd Breed Onthaal' voor een intensere lokale samenwerking.

Deze drie partners helpen u om bijvoorbeeld tegemoetkomingen en premies aan te vragen of brengen u in contact met meer gespecialiseerde hulpverlening. Alle levensdomeinen worden meegenomen: welzijn, gezondheid, huisvesting, tewerkstelling, vrijetijd, mobiliteit enzovoort. Voorbeelden daarvan zijn het recht op aanvullende steun, inkomensgarantie voor ouderen, het recht op een lokale kansenpas die korting biedt op lidgeld en activiteiten van bijvoorbeeld uw landbouworganisatie, het recht op tegemoetkoming bij een busabonnement of ze kunnen u begeleiden naar een psychosociale begeleiding voor problemen op het vlak van wonen, financiën, verliesverwerking, ....

Loopbaanbegeleiding: misschien ook iets voor u!

Werken op een land- of tuinbouwbedrijf is ondernemen met een passie. En die passie gaat soms gepaard met de nodige kopzorgen.

Begeleiding kan u helpen bij het vinden van een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe kan ik mijn werk rond krijgen?
 • Hoe blijf ik alles combineren: mijn werk, mijn bedrijf en mijn gezin?
 • Wat heb ik nodig om mijn werk graag te blijven doen?
 • Op welke manier vind ik nog wat tijd voor ontspanning?

Een loopbaanbegeleider luistert en zoekt via gesprekken en oefeningen samen met u naar antwoorden op al uw (loopbaan-)vragen. Want werk en privé is met elkaar verbonden. De begeleider denkt met een open blik en belangeloos met u mee. Samen bouwt u nieuwe inzichten op en wordt u ondersteund om deze om te zetten in acties.

Zo’n (loopbaan-)gesprek is 100% vertrouwelijk. De loopbaanbegeleider engageert zich namelijk via ondertekening van een document dat alle inhoud van de gesprekken tussen u en hem/haar blijft. En heel belangrijk: u bepaalt het verloop en de uitkomst van deze begeleiding.

Neem vrijblijvend contact op met één of meerdere loopbaancoaches, een kennismakingsgesprek is gratis en geeft geen verdere verplichtingen. Een goede klik met de loopbaanbegeleider is immers belangrijk. Meer informatie en de contactgegevens van de landbouw-loopbaancoaches in uw buurt vindt u bij www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/landbouw.

Betalen met loopbaancheques

Zo’n loopbaanbegeleiding betaalt u met de ‘loopbaancheque’. Die kunnen vrij ingezet worden. Zo kunt u met de eerste loopbaancheque 4 uur begeleiding volgen en met de tweede 3 uur. Dit hoeft niet bij dezelfde loopbaanbegeleider te zijn. Uw persoonlijke bijdrage per loopbaancheque blijft beperkt tot 45 euro, want de Vlaamse overheid legt de rest bij. Andere voorwaarden zijn:

 • U werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
 • U heeft minimum zeven jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.

Voor meer algemene info over de loopbaancheque kunt u gratis bellen naar VDAB via het nummer 0800/30 700.

Ondersteuning bij bedrijfsvoering

Tal van organisaties kunnen u ondersteuning bieden bij problemen met uw landbouwactiviteiten:

 • U kan ook uw boekhouding uitbesteden aan een boekhoudkantoor, zodat u geen zorgen hebt over die bedrijfseconomische administratieve rompslomp en u volledig kan toeleggen op uw landbouwbedrijf.
 • Innovatiesteunpunt
 • Adviesbureaus
 • Boeren op een Kruispunt: zie ook hoger. 

Andere hulplijnen

Artikels

Delen: