Omschakeling

Als u uw bedrijf wilt omschakelen naar een biobedrijf of als u een nieuw biobedrijf wenst op te starten, is het belangrijk dat u zich goed informeert en laat begeleiden.

De Vlaamse overheid heeft de realisatie gesubsidieerd van nuttige Omschakelbrochures van Bioforum in verband met omschakeling. Deze gratis brochures geven een overzicht van de belangrijkste veranderingen tijdens het omschakelen naar een biologische productie.

bioboerin

Bio zoekt Boer

Bio zoekt Boer is een project dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid en wil kandidaat-biologische landbouwers op weg helpen. U kan er terecht met al uw vragen. U vindt er informatie en advies voor startende beginners tot gespecialiseerde kennis voor reeds gevorderde biologische landbouwers.

Bio zoekt keten

Bio zoekt keten is een project dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid en heeft een duidelijk doel: de ketenontwikkeling binnen de biosector optimaliseren. Om dit te bereiken, focust het zich op meer samenwerking en afstemming, spoort knelpunten op, integreert reguliere afzetkanalen en stemt vraag en aanbod op elkaar af.
U kan er terecht met al uw vragen over vermarkting van uw producten.

Bedrijfsadvisering

U kunt als landbouwer of land- en tuinbouwschool beroep doen op erkende biobedrijfsadviseurs, die gesubsidieerd worden.  Er zijn 4 soorten advies: omschakelingsadvies, opmaak van een biobedrijfsplan, startersadvies en bedrijfsadvies.  Voor elk van deze adviessoorten gelden verschillende voorwaarden en verschillende subsidiebedragen.

U vindt meer informatie bij Bedrijfsadvisering voor biologische landbouw.

Biobedrijfsnetwerk

Biobedrijfsnetwerk is een project dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid. U komt er in contact met collega's, voorlichters en onderzoekers om kennis en ervaring uit te wisselen.

Delen: