Algemene voorwaarden verzamelaanvraag

Toelichting bij de verzamelaanvraag 2022 

De Franse vertaling van de Toelichting bij de verzamelaanvraag 2022

Landbouwers uit de faciliteitengemeenten kunnen een Franstalige versie van het voorbereidingsformulier aanvragen via de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij. De eigenlijke verzamelaanvraag kan enkel via e-loket worden ingediend.

De overige Franstalige formulieren zullen later beschikbaar zijn via de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij. Deze mogen niet in het Frans worden ingediend tenzij u een landbouwer bent uit een faciliteitengemeente.

Toelichting bij de verzamelaanvraag

Op de website staan een aantal pdf-documenten die een samenvoeging zijn van de fiches die zich onder een bepaald thema situeren. Hou er rekening mee dat bepaalde fiches na de versiedatum nog kunnen wijzigen. In de afzonderlijke fiches vindt u steeds de meeste recente informatie. Bovenaan deze pagina vindt u een brochure met alle fiches en tabellen.

Toelichting bij de Waalse verzamelaanvraag 2022

De Franstalige toelichting die geldig is voor het Waalse luik van de verzamelaanvraag kunt u terugvinden op de webpagina https://agriculture.wallonie.be/pac of rechtstreeks via deze link: https://agriculture.wallonie.be/paconweb/documents/20178/280338/Manuel_aide_eDS.pdf.

Handleiding voor gebruik e-loket: https://agriculture.wallonie.be/paconweb/documents/20178/280381/Manuel_eDPB.pdf.

Wil u deze brochures raadplegen in het Nederlands dan moet u aanloggen op het e-loket via https://agriculture.wallonie.be/paconweb/web/guest/home.

  • Kies bovenaan rechts voor NL
  • Klik op ‘ Fermer’ bij de melding omtrent Firefox en Chrome
  • Klik links onder ‘STEUN’ door naar de online-hulppagina
  • Klik op het tweede icoon EDS

Ook de starterskit eDS is hier in het Nederlands ter beschikking.

Indienen verzamelaanvraag 2022 - voorwaarden

Voorwaarden voor aanvraag tot steun?

U kunt maar steun aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U moet bv een actieve landbouwer zijn in het kader van het Gemeenschappelijke landbouwbeleid en een landbouwernummer hebben en over betalingsrechten beschikken of een inschrijving hebben ingediend voor het aanvragen van steun voor agromilieumaatregelen. 

Meer informatie vindt u onder de webpagina’s van:

Waarvoor dient de verzamelaanvraag?

De verzamelaanvraag vormt een belangrijke basis voor uw steunaanvragen, zowel voor pijler 1 (rechtstreekse steun met o.a. de basisbetaling en de vergroening) als pijler 2 (agromilieuverbintenissen, beheerovereenkomsten, hectaresteun bio,…). Daarnaast is de verzamelaanvraag ook een essentieel onderdeel binnen de mestwetgeving en is het ook een manier om aan te geven hoe u aan bepaalde randvoorwaarden voldoet.

Vanaf 19 februari is de elektronische verzamelaanvraag 2021 voor land- en tuinbouwers beschikbaar. De land- en tuinbouwer krijgt als voorbereiding op deze aanvraag thuis een omslag toegestuurd met een voorbereidingsformulier en de fotoplannen. In volgende fiche vindt u een beschrijving terug van wat u allemaal op de fotoplannen kunt terugvinden, op de papieren versie en op het e-loket:

In bijlage ziet u waarvoor de verzamelaanvraag allemaal kan worden gebruikt of waarvoor u een verzamelaanvraag moet indienen:

Algemene verbintenissen en verplichtingen

Als u een geldige verzamelaanvraag wil indienen moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen en geeft u met het ondertekenen van de verzamelaanvraag aan dat u voldoet aan de gestelde verbintenissen.

De specifieke verbintenissen die verbonden zijn aan een bepaalde maatregel, zijn opgenomen op de individuele fiches. De algemene verplichtingen en verbintenissen die u moet naleven, vindt u in volgende fiche:

Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag is 30 april 2022, net zoals in Wallonië. In de weekenden zal er geen permanentie aanwezig zijn op de infolijn.

Wat zijn de gevolgen als de verzamelaanvraag later wordt ingediend en tot wanneer kunt u welke wijzigingen aanbrengen in de verzamelaanvraag. U vindt de data en voorwaarden in de volgende fiche:

Nieuwigheden, veelgemaakte fouten en tips

Tips bij het invullen van de aanvraag op e-loket

Bent u nog niet helemaal vertrouwd met het invullen van de verzamelaanvraag? De laatste tips en tricks over het gebruik op het e-loket, vindt u op de helppagina’s van ons e-loket. Op elke pagina kunt u klikken op “?”-knop om meer uitleg te krijgen over de betrokken pagina. 

Interregionale en buitenlandse landbouwers

Waalse en buitenlandse landbouwers met landbouwgronden in Vlaanderen kunnen eveneens steun aanvragen op deze percelen. Bent u een Waalse landbouwer met gronden in Vlaanderen, dan neemt u best de fiche 'Interregionale landbouwers' op de pagina Interregionale landbouwer aandachtig door.

Nederlandse landbouwers kunnen inloggen op het e-loket via technische ondersteuning door STORK en hun verzamelaanvraag volledig elektronisch indienen. Ook de wijzigingen kunnen op het e-loket worden ingediend.

Buitenlanders die beschikken over een BIS-nr. (identificatienummer voor Niet-Belgen) en een federaal Belgisch token, kunnen eveneens inloggen

Andere buitenlandse landbouwers kunnen via een consulent met een Belgische eID inloggen en zo hun aanvraag elektronisch indienen, of kunnen dit doen op papier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verzamelaanvraag kunt u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: