Algemene voorwaarden verzamelaanvraag

Lunchwebinars

Praktische informatie en wijzigingen verzamelaanvraag 2024

Meer informatie en een kort overzicht van de wijzigingen voor de verzamelaanvraag 2024 vindt u in volgende opgenomen webinars en presentaties:

De Franstalige versie van de toelichting 2024 is nu beschikbaar: Notice explicative de la demande unique 2024

Landbouwers uit de faciliteitengemeenten kunnen een Franstalige versie van het voorbereidingsformulier aanvragen via het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. De eigenlijke verzamelaanvraag kan enkel via e-loket worden ingediend.

De Franstalige versie van de formulieren zijn beschikbaar via het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Deze mogen niet in het Frans worden ingediend tenzij u een landbouwer bent uit een faciliteitengemeente.

Toelichting bij de verzamelaanvraag 2024

Op de website staan een aantal pdf-documenten die een samenvoeging zijn van de fiches die zich onder een bepaald thema situeren. Hou er rekening mee dat bepaalde fiches na de versiedatum nog kunnen wijzigen. In de afzonderlijke fiches vindt u steeds de meeste recente informatie. 

Toelichting bij de verzamelaanvraag 2024 

Toelichting bij de Waalse verzamelaanvraag 2024

De website voor het aanvragen van steun in Wallonië kan u hier vinden: Aides - Portail de l'agriculture wallonne (wallonie.be).

De steun die kan verkregen worden voor de verschillende maatregelen en de bijhorende voorwaarden kan u terugvinden op volgende pagina: Pac 2023-2027 - Description des interventions - Portail de l'agriculture wallonne (wallonie.be).

De Franstalige handleiding voor het e-loket voor het Waalse luik van de verzamelaanvraag kunt u terugvinden op de webpagina:  Manuel_aide_eDS.pdf (wallonie.be).  

Wil u deze brochures raadplegen in het Nederlands dan moet u aanloggen op het e-loket via https://agriculture.wallonie.be/paconweb/web/guest/home.

  • Kies bovenaan rechts voor NL.
  • Klik op ‘ Fermer’ bij de melding omtrent Firefox en Chrome.
  • Klik links onder ‘STEUN’ door naar de online-hulppagina.
  • Klik op het tweede icoon EDS.

Ook de starterskit eDS is hier in het Nederlands ter beschikking.

Het Waalse luik van de ’déclaration superficie’ moet  worden ingediend via e-loket op https://agriculture.wallonie.be/paconweb/web/guest/home.
 

Indienen verzamelaanvraag 2024 - voorwaarden

Voorwaarden voor aanvraag tot steun

U kunt maar steun aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U moet bv een actieve landbouwer zijn in het kader van het Gemeenschappelijke landbouwbeleid en een klantnummer hebben, over betalingsrechten beschikken voor bepaalde maatregelen of een inschrijving hebben ingediend voor het aanvragen van steun voor boslandbouwsystemen.

Meer informatie vindt u onder de webpagina’s van:

Waarvoor dient de verzamelaanvraag?

De verzamelaanvraag vormt een belangrijke basis voor uw steunaanvragen, zowel voor pijler 1 (rechtstreekse steun met o.a. de basisinkomenssteun en herverdelende inkomenssteun) als pijler 2 (ecoregelingen, agromilieuklimaatverbintenissen, beheerovereenkomsten, hectaresteun bio,…). Daarnaast is de verzamelaanvraag ook een essentieel onderdeel binnen de mestwetgeving en is het ook een manier om aan te geven hoe u aan de voorwaarden voor conditionaliteit voldoet.

Het loket voor elektronische verzamelaanvraag 2024 voor land- en tuinbouwers wordt vanaf 26 februari 2024 geopend. De land- en tuinbouwer krijgt eind februari als voorbereiding op deze aanvraag thuis een omslag toegestuurd met een voorbereidingsformulier en de fotoplannen. In volgende fiche vindt u een beschrijving terug van wat u allemaal op de fotoplannen kunt terugvinden, op de papieren versie en op het e-loket:

In bijlage ziet u waarvoor de verzamelaanvraag allemaal kan worden gebruikt of waarvoor u een verzamelaanvraag moet indienen:

Algemene verbintenissen en verplichtingen

Als u een geldige verzamelaanvraag wil indienen moet u aan bepaalde verplichtingen voldoen en geeft u met het ondertekenen van de verzamelaanvraag aan dat u voldoet aan de gestelde verbintenissen.

De specifieke verbintenissen die verbonden zijn aan een bepaalde maatregel, zijn opgenomen op de individuele fiches. De algemene verplichtingen en verbintenissen die u moet naleven, vindt u in volgende fiche:

Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag is 30 april 2024, net zoals in Wallonië. In de weekenden zal er geen permanentie aanwezig zijn op de infolijn.

Wat zijn de gevolgen als de verzamelaanvraag later wordt ingediend en tot wanneer kunt u welke wijzigingen aanbrengen in de verzamelaanvraag. U vindt de data en voorwaarden in de volgende fiche:

Nieuwigheden en tips

Helppagina's van e-loket

Bent u nog niet helemaal vertrouwd met het invullen van de verzamelaanvraag? De laatste tips en tricks over het gebruik op het e-loket, vindt u op de helppagina’s van ons e-loket. Op elke pagina kunt u klikken op “?”-knop om meer uitleg te krijgen over de betrokken pagina. 

Interregionale en buitenlandse landbouwers

Waalse en buitenlandse landbouwers met landbouwgronden in Vlaanderen kunnen eveneens steun aanvragen op deze percelen. Bent u een Waalse landbouwer met gronden in Vlaanderen, dan neemt u best de fiche 'Interregionale landbouwers' op de pagina Interregionale landbouwer aandachtig door.

Nederlandse landbouwers kunnen inloggen op het e-loket via technische ondersteuning door EIDAS en hun verzamelaanvraag volledig elektronisch indienen. Ook de wijzigingen kunnen op het e-loket worden ingediend.

Buitenlanders die beschikken over een BIS-nr. (identificatienummer voor Niet-Belgen) en een federaal Belgisch token, kunnen eveneens inloggen

Andere buitenlandse landbouwers kunnen via een consulent met een Belgische eID inloggen en zo hun aanvraag elektronisch indienen, of kunnen dit doen op papier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verzamelaanvraag kunt u zich wenden tot het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Agentschap Landbouw en Zeevisserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: