Mestbankaspecten

Mestbankaspecten in de verzamelaanvraag 2024

De verzamelaanvraag wordt naast het aanvragen van subsidies ook aangewend om de percelen kenbaar te maken in het kader van de mestwetgeving. Uitbatingen die:

  • 2 ha of meer landbouwgrond in gebruik hebben
  • een teelt op groeimedium met een oppervlakte van 50 are of meer, of
  • een productie aan dierlijke mest hebben die groter is of gelijk aan 300 kg P2O5 op jaarbasis
  • meer dan 300 kg P2O5 uit dierlijke mest opgeslagen hebben; of
  • een oppervlakte permanent overkapte landbouwgrond gebruiken van 50 are of meer

zijn verplicht om een verzamelaanvraag in te dienen in het kader van het Mestdecreet.

Alle voorwaarden en verplichtingen ivm de verzamelaanvraag kunt u terugvinden in volgende fiche:

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Mestbank.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kunt u zich wenden tot het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, bij ANB en VLM.

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel ‘Contactadressen Agentschap Landbouw en Zeevisserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina 'Tabellen'.

Delen: