Volledige bedrijfsovername

Overnamecontract

Het overnamecontract is een onderhandse akte, opgesteld tussen de overlater(s) en de overnemer(s), in minstens zoveel exemplaren als er partijen zijn. Het bevat de voorwaarden verbonden aan de overname van de bedrijfsbekleding van een land- of tuinbouwbedrijf, de overdracht van pachten, productierechten, gebruik van gebouwen e.a.

Samenuitbatingscontract of contract van maatschap

De overname kan gebeuren door 1 of meerdere personen. Dit kan als een vennootschap of in samenuitbating. Goede afspraken maken zijn hierbij essentieel om tot een vlotte samenwerking te komen. Naast het overnamecontract maakt u dan ook een samenuitbatingscontract of contract van maatschap met de regels en afspraken voor de samenuitbating.

Het laten registreren van het contract van maatschap is niet verplicht maar is wel aangewezen.

Melding volledige bedrijfsoverdracht

Als u een bedrijf overneemt, moet u dit melden bij het Departement Landbouw en Visserij. Als het om een volledige bedrijfsoverdracht gaat, kunnen de exploitaties, betalingsrechten, premierechten voor zoogkoeien, agromilieuverbintenissen en volmachten met één formulier 'Melding van een volledige bedrijfsoverdracht' overgedragen worden.

Als u als starter een nieuwe landbouwer bent, moet u zich eveneens identificeren en een klantnummer aanvragen. Dat kan met hetzelfde formulier.

Dit formulier is gepersonaliseerd en bevat voorgedrukte gegevens van de overlater. U moet het daarom opvragen bij de buitendienst van het departement Landbouw en Visserij.

Delen: