Overname zorgboerderij en overdracht overeenkomst genetische diversiteit

Overdracht overeenkomst genetische diversiteit

Om het voortbestaan van oude schapenrassenrundveerassen en hoogstammige fruitbomen te verzekeren, geeft de Vlaamse overheid subsidies voor het behoud van deze lokale veerassen. Als de overlater een verbintenis heeft afgesloten kunt u die als overnemer voortzetten.

Overname zorgboerderij

Als u een bedrijf overneemt dat subsidies ontvangt als zorgboerderij, dan kan u deze overeenkomst niet zo maar overnemen.

Wilt u ook een zorgtaak op uw bedrijf uitbouwen, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen

U vindt meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure in de rubriek Zorgboerderijen.

Delen: