Vennootschappen

In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 is de “wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen” gepubliceerd. Met deze wet zal de landbouwvennootschap op termijn als vennootschapsvorm verdwijnen. Er is wel voorzien in zogenaamde erkende landbouwondernemingen.

Als ze aan erkenningsvoorwaarden voldoen zullen volgende vennootschappen als landbouwonderneming kunnen worden erkend:

  • een vennootschap onder firma
  • een commanditaire vennootschap
  • een besloten vennootschap
  • coöperatieve vennootschap

Dit alles is onder meer geregeld in de artikelen 8:2 en 8:3 van het nieuwe wetboek.

Meer info

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen (FOD Justitie)

Delen: