VLIF Opstart en overname door jonge landbouwer (vanaf 2023)

VLIF-aanvraagperiodes 2024

 • 20 januari 2024 tem 31 maart 2024
 • 20 april 2024 tem 30 juni 2024
 • 20 juli 2024 tem 30 september 2024
 • 20 oktober 2024 tem 16 december 2024

Vanaf nu is het mogelijk om de eerste betalingsaanvraag voor uw geselecteerd vestigingsdossier in te dienen.

Doel van de maatregel

Steun voor de opstart of overname van een landbouwbedrijf door een jonge landbouwer.

Een forfaitaire steun van 40.000, 70.000 of 100.000 euro afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het aantal bedrijfsleiders en die kan toegekend worden na het uitvoeren van een bedrijfsplan.

Voorwaarden

Doelgroep

 • Personen die maximum 40 jaar zijn (het jaar waarin men 40 wordt, is het laatste jaar dat de vestigingssteun kan aangevraagd worden)
 • Deze personen realiseren ofwel:
  • een overname van min. 20% van de aandelen van een landbouwbedrijf
  • een overname van min. 20% van de bedrijfsbekleding van een landbouwbedrijf
  • de opstart van een nieuw landbouwbedrijf

De jonge landbouwer moet zich gevestigd hebben in de periode minder dan 24 maanden vóór de laatste dag van de blokperiode waarin de steunaanvraag werd ingediend én voor het indienen van de eerste betalingsaanvraag.

Na uitvoering van het bedrijfsplan:

 • is de jonge landbouwer vakbekwaam en heeft hij voldoende zeggenschap;
 • voldoet het overgenomen of nieuwe landbouwbedrijf aan:
  • de definitie van actieve landbouwer;
  • een verdiencapaciteit van 20.000 euro of meer per bedrijfsleider

Toegelaten activiteiten naast landbouw:

 • maximaal een halftijdse job als werknemer of
 • maximum 15.000 euro netto belastbaar inkomen uit zelfstandige activiteiten buiten het landbouwbedrijf of
 • de begunstigde heeft een opleiding gevolgd van maximaal dertig studiepunten op jaarbasis.

Overname of opstart

Bij de steunaanvraag moet een bedrijfsplan worden ingediend volgens een vooropgesteld sjabloon waarin o.a. de doelstellingen en de ontwikkeling van het bedrijf zijn omschreven.

De selectie zal gebeuren op basis van het percentage van overname en de te verwachten verdiencapaciteit, aantal bedrijfsleiders en verdienmodel na uitvoering van dat bedrijfsplan.

Steunomvang

Indien één bedrijfsleider na uitvoering bedrijfsplan
Steunbedrag Verdiencapaciteit per bedrijfsleider
40.000 euro 20.000 euro <= X < 40.000 euro
70.000 euro 40.000 euro <= X < 70.000 euro
100.000 euro >= 70.000 euro
Indien meer dan één bedrijfsleider na uitvoering bedrijfsplan
Steunbedrag Verdiencapaciteit per bedrijfsleider
40.000 euro 20.000 euro <= X < 55.000 euro
70.000 euro 55.000 euro <= X < 85.000 euro
100.000 euro >= 85.000 euro

Steun aanvragen

 • De steun kan aangevraagd worden via het e-loket binnen een blokperiode van 3 maanden.
 • Indien geselecteerd, moet het geregistreerde overnamecontract/schenkingsakte of het bewijs van opstartactiviteiten ingediend worden binnen een jaar na de blokperiode (eerste betalingsaanvraag).
 • Ten vroegste twee jaar na de betalingsaanvraag en na uitvoering van het bedrijfsplan, kan de tweede betalingsaanvraag ingediend worden.
 • De steun wordt in twee schijven uitbetaald.

In onderstaande handleiding vindt u de werkwijze terug voor het indienen van een steunaanvraag op het e-loket.

Nuttige documenten

Sjabloon bedrijfsplan bij overname:

 

Sjabloon bedrijfsplan bij opstart:

 

Fiche vakbekwaamheid:

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over steun voor productieve investeringen en opstartverrichtingen in de landbouw

Contactgegevens

Voor meer technische en praktische informatie of inhoudelijke vragen over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket kunt u terecht op de infolijn: 02 214 48 48

Delen: